Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 08-01-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360105
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 4-1-2021
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:116

ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Παρασκευή 8-1-2021 και ώρα 14:15 στην πραγματοποίηση σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

• Ορισμός εξειδικευμένων υπαλλήλων, σύμφωνα με το Άρθρο 221 παρ. 3, Ν. 4412/2016, που αφορά στην «Προμήθεια ενός (1) ημιφορτηγού τύπου ΒΑΝ» και στην «Προμήθεια ενός (1) ημιφορτηγού 4Χ4 και ενός (1) ημιφορτηγού 4Χ2».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος