ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Διεύθυνση: Τέρμα Κοζώνη
ΤΗΛ: 2634038290
FAX: 2634021933
Ναύπακτος 5/1/2021
Αριθ. πρωτ. 233/2021

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Ναυπακτίας προκηρύσσει επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση κινητού εξοπλισμού, ήτοι:
110 τεμ. πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων
που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 14:00 έως και 14:30 στο κεντρικό Δημαρχείο, σύμφωνα με τους όρους που καθορίστηκαν με την αριθ. 418/2020 απόφαση Ο.Ε.

Ο Δήμαρχος

Γκίζας Βασίλειος
Για να δείτε την απόφαση της Ο.Ε. πατήστε εδώ.