Διαδικασία επιστροφής ποδηλάτων

Καλούνται οι δημότες που έχουν παραλάβει δημοτικά ποδήλατα να τα επιστρέψουν στο Δήμο προκειμένου να δοθούν σε νέους χρήστες. (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 189/2011).
Η παραλαβή θα γίνεται στο Ξενία καθημερινά και ώρες 13.00 μέχρι 16.00.
Παρακαλούνται οι δημότες πριν την παράδοση να προβούν σε αποκατάσταση τυχόν ζημιών ή ελλείψεων, όπως προβλέπεται και στις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί.