Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 9/9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 5-9-2011
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 30380
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Aσημακόπουλος Δημήτριος
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 2634360160
FAX: 2634023600 2634038069

ΠΡΟΣ Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 9-9-2011, και ώρα 13.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα της κας. Αλεξοπούλου Λαμπρινής , «Μπαρ», που βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα Αντιρρίου της δημοτικής ενότητας Αντιρρίου.
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα του κ Ζέλιου Παντελη ,«Καφενείο –Εστιατόριο-ψητοπωλείο» ,που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Περιθωρίου, της Δημοτικής ενότηταςΧάλκειας.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Μπουλές Γιάννης