Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου 5/9/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ναύπακτος 30 Αυγούστου 2011
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 87
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα Δημοτικής Κοινότητας
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναυπάκτου
Ναύπακτος 30300
Email:shorafa@nafpaktos.gr Τηλ: 2634360110
ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο Φαξ: 2634023600

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»
Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφέ-Μπάρ» ιδιοκτησίας Ο.Ε. Θ. Τομαρά-Ν. Κοζάκης που βρίσκεται στηνοδό Κανναβού 21 στη Ναύπακτο.
2. Την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Παραδοσιακό Καφενείο – Σνάκ-Μπάρ» που βρίσκεται στην οδό Μ.Σισμάνη 4 Λιμάνι στη Ναύπακτο στον κο Λελούδα Χαράλαμπο.
3Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης κατοίκων και φορέων της Δ.Κ. Ναυπάκτου για συζήτηση και υποβολή προτάσεων (σε εφαρμογή των άρθρων 85-86 Ν.Καλλικράτη) εν όψει σύνταξης και ψήφισης τεχνικού προγράμματος Δήμου Ναυπακτίας έτους 2012 και επιχειρησιακού προγράμματος 1012-1014.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γρηγορίου Θωμάς