Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας 7/9/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
31-8-2011
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 29806
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ|
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Ασημακόπουλος Δημ.
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634025555

Π Ρ Ο Σ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
2. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
Ναυπάκτου
3. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
Βλαχομάνδρας
ΚΟΙΝ: 1) κ. Δήμαρχο
ΘΕΜΑ : « Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 7-9- 2011 και ώρα 19.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
2. Αίτηση δημοτικών συμβούλων για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για το με αριθμ. πρωτ. 717128/3499 έγγραφο του γενικού γραμματέα της αποκεντρωμένης
διοίκησης, αναφορικά με την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 135/2011 απόφασης της οικονομικής επιτροπής
3. Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική επιτροπή α/θμιας εκπαίδευσης δήμου Ναυπακτίας»
4. Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική επιτροπή β/θμιας εκπαίδευσης δήμου Ναυπακτίας»
5. Μίσθωση ακινήτου για μεταστέγαση του 3ου δημοτικού παιδικού σταθμού δήμου Ναυπακτίας
6. Αίτημα του φιλανθρωπικού –πολιτιστικού συλλόγου «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» του οικισμού Χάνι Μπανιά της τοπικής κοινότητας Βλαχομανδρας για παραχώρηση της
χρήσης του σχολείου του οικισμού Χάνι Μπανιά για τη λειτουργία των γραφείων του συλλόγου και δημιουργία λαογραφικού μουσείου.
7. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή τεχνικών-αναπλάσεις-Οδοποιία τοπικής κοινότητας Μακύνειας» μέχρι 31-11-2011.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Παντελής Πατούχας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς
του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς
του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς
του)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Δημοτικές Ενότητες
2. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
3. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
4. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
5. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
6. Ο.Σ.Υ.Ν