Σύγκληση ΔΚ για παζάρια και Ναυμαχία Ναυπάκτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  99

Ναύπακτος   12 Σεπτεμβρίου  2011
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Email:shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ:  2634360110
Φαξ:  2634360159

1)Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
2)ως πίνακας αποδεκτών
ΚΟΙΝ:  κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Έκτακτη Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου  2011 και ώρα 21:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Συζήτηση για το χώρο λειτουργίας εμποροπανήγυρης 2011 (Το θέμα αυτό είναι επείγον λόγω του χρονικού περιορισμού που υπάρχει μέχρι την έναρξή της)
  2. Έκφραση γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τις εκδηλώσεις τέλεσης Ναυμαχίας Ναυπάκτου (Το θέμα αυτό είναι επείγον λόγω του χρονικού περιορισμού που υπάρχει μέχρι την τέλεσή τους)

Ο  Πρόεδρος  της Δημοτικής Κοινότητας

Γρηγορίου  Θωμάς