Σύγκληση ΔΣ 19-9-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
31-8-2011
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 29806
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ|ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Ασημακόπουλος Δημ.
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634025555

Π Ρ Ο Σ1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
1. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
2.Πρόεδρο Τ.Κ. Άνω Χώρας
3. Εκπρόσωπο Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου

ΚΟΙΝ: 1) κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ : « Σύγκληση  Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας  προσκαλούμε, την Τετάρτη 21 -9- 2011 και ώρα  19.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Τιμολογιακή  πολιτική  ΔΕΥΑΝ 2011-2012.
 2. Διοργάνωση εμποροπανήγυρης έτους 2011.
 3. Διοργάνωση εκδήλωσης εορτασμού επετείου «Ναυμαχίας Ναυπάκτου»- έγκριση δαπανών.
 4. Διοργάνωση εκδήλωσης «Γιορτή κάστανου» που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου 2011 στην Τ.Κ. Άνω Χώρας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανωχωριτών
 5. Διοργάνωση εκδήλωσης «Γιορτή κάστανου» που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου» 2011 στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Δημητρίου
 6. Έγκριση δαπάνης για αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία προσκεκλημένων & ξένων αποστολών που θα συμμετέχουν στον εορτασμό της «Ναυμαχίας της Ναυπάκτου»
 7. Έγκριση δαπάνης για γεύματα πυροσβεστών που έλαβαν μέρος στην κατάσβεση των πυρκαγιών που προκλήθηκαν στις περιοχές της Δ.Ε. Χάλκειας.
 8. Έκδοση  τοπικής κανονιστικής απόφασης  ρύθμισης της  κυκλοφορίας  για τις  ημέρες  εορτασμού της Ναυμαχίας.
 9. Κατανομή πιστώσεων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών  των σχολείων α/θμιας και β/θμιας  εκπαίδευσης (άρθρο 55Ν. 1946/91)
 10. Kαταβολή  επιδόματος  σε  υπαλλήλους του Δήμου, εκ των εσόδων από τα παράβολα που εισπράχθηκαν για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής  υπηκόων τρίτων χωρών, για τα έτη 2009 και 2010.
 11. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση έως  δύο (2) μηνών   για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών  καθαριότητας του 4ου Δημοτικού σχολείου.
 12. Αποδοχή και διάθεση πίστωσης 98.000€ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
 13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2011
 1. Ανάθεση της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ναυπακτίας για την περίοδο 2012-2014 στην Αιτωλική Αναπτυξιακή.
 2. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της ολοκλήρωσης της μελέτης του Νέου Γ.Π.Σ περιοχής Δ. Ορίων  τ. Δήμου Ναυπάκτου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων – Άξονας προτεραιότητας «αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Δυτικής Ελλάδας»
 3. Εξέταση ένστασης  του αναδόχου  εργολάβου του έργου «Εκσυγχρονισμός Δημοτικών σφαγείων  Δήμου  Ναυπάκτου»
 4. Έγκριση του 1ου Α. Π. Ε – τακτοποιητικού του έργου «Οδοποιία  πρόσβασης  προς ΧΥΤΑ»(Παράκαμψη  ΔΔ Βλαχομάνδρας).
 5. Καθορισμός του ανώτατου  χρηματικού ορίου  των  υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τους δικαιούχους αιρετούς του Δήμου.
 6. Εγγραφές- διαγραφές και μετεγγραφές νηπίων
 7. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία και   Κατασκευή τεχνικών στο Τ.Δ. Μολυκρείου»
 8. Παράταση προθεσμίας  περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση Κενρικής  Πλατείας Τ.Δ.Σίμου.
 9. Παράταση  προθεσμίας  περαίωσης  του έργου «Αντικατάσταση στέγης  αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου στην Τ.Κ. Σίμου.
 10. Συζήτηση για την μη  υποβολή πρότασης  από το Δήμο στην ΕΕΤΑ για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ  δράσης με τίτλο «Εναρμόνιση  οικογενειακής  και επαγγελματικής  ζωής» (κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας  του ΔΣ)
 11. Συζήτηση για τη μη λειτουργία του δημοτικού οχήματος  μεταφοράς  λυμάτων   του Δήμου. (κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας  του ΔΣ)

Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής  Πατούχας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

 1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

 1. Δημοτικές Ενότητες
 2. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
 3. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
 4. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
 5. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 6. Ο.Σ.Υ.Ν