Έκτακτη Σύγκληση ΟΕ 20-9-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
19-9-2011
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 32760
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Νταουσάνη Βάσω
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300 Τηλ:2634028606
2634360160 FAX: 2634023600 2634038069

ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ:  Έκτακτη σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 20-9-2011, και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε  έκτακτα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ασφάλιση οχημάτων Δήμου -4η ομάδα

2. Αίτηση ασφαλιστικού γραφείου Σωτηρόπουλου Χρήστου.

(Τα 1ο και 2ο θέματα είναι επείγοντα λόγω του ότι πρέπει να ασφαλιστούν τα οχήματα)

3. Αίτημα του κ. Δημητρακάκη Φωκίωνα για τον συμβιβασμό δικαστικής υπόθεσης

( Το θέμα αυτό είναι επείγον γιατί υπάρχουν προθεσμίες)

4. Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προσφορών για τον διαγωνισμό «Προμήθεια πινακίδων οδονυμιών και οδών δήμου Ναυπακτίας»

(Το θέμα αυτό είναι επείγον γιατί υπάρχει ανάγκη άμεσης προμήθειας των πινακίδων)

Ο  Δήμαρχος

και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης