Προκήρυξη αγώνα ιστιοπλοΐας Ναυμαχίας Ναυπάκτου

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΑΡΙΝΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ – 264 41 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ./FAX: 2610-423.939, ΤΗΛ. 2610-462.100
http://www.sailingclub.gr              E-mail:info@sailingclub.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ

«ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»

1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

1.1 Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών και ο Ν.Ο.Ναυπάκτου υπό την αιγίδα του Δήμου Ναυπακτίας προκηρύσσουν τον Αγώνα «ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» το Σάββατο 1/10/2011 και την Κυριακή 2/10/2011.

1.2 Ο αγώνας εντάσσεται στο Αγωνιστικό πρόγραμμα Ανοικτής Θαλάσσης του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών.

2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ο Αγώνας θα διεξαχθεί στην περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου.

3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

3.1 Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνα είναι η ακόλουθη:

Ι.Ο. Πατρών Μαρίνα Τερψιθέας  Τηλ. & Fax.2610 423939 email. info@sailingclub.gr

3.2 Η Γραμματεία λειτουργεί όλες τις εργάσιμες μέρες Δευτέρα και Τετάρτη 09:00-14:00 & 17:00-21:00, Τρίτη & Πέμπτη 09:00-16:30 & Παρασκευή 09:00-16:00.

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι ιστιοδρομίες του Αγώνα θα διεξαχθούν με τους παρακάτω κανονισμούς, όπως αυτοί ισχύουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα:

 • Οι Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της ISAF 2009-2012 (RRS).
 • Ο Διεθνής Κανόνας καταμέτρησης IMS Rule 2011
 • Ο Διεθνής Κανόνας ORC Rating Systems Rule 2011
 • Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης I.S.A.F. Offshore Special Regulations 2010-2011.
  Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού.
  Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF με το κανάλι 16 και 06.
 • Ο Κανονισμός Αγώνων της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ε.Ι.Ο. 2011.
 • Από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου, ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα (1972) όπως τροποποιήθηκε το Νοέμβριο 1981 αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS
 • Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλού.

5. ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Δεν υπάρχει χορηγός της διοργάνωσης σε αυτό τον αγώνα.

6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

6.1 Εφαρμόζεται ο Κανονισμός 20 της ISAF (ISAF Advertising Code)
6.2 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την Εθνική τους αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7.1 Στους αγώνες γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORC International και ORC Club ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 6,5 μέτρων και με έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης 2011.

7.2 Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται σε 10 ευρώ.

8. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

8.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στη γραμματεία του Ι.Ο. Πατρών το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 29/9/2011 και ώρα 16:00.

8.2 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο που διατίθεται στη γραμματεία του Ι.Ο. Πατρών.

8.3 Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης 2011, όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης, ασφαλιστήριου συμβολαίου εν ισχύ και από το αντίτιμο του δικαιώματος συμμετοχής.

8.4 Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.

9. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

29/09/2011: 16:00 ΛΗΞΗ ΧΡΟΝ. ΟΡΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

30/09/2011: 18:00 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

30/09/2011: 21:00 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

01/10/2011: 13:00 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 1ης ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΡΙΟ – ΡΟΔΙΝΗ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 10 ν.μ.

01/10/2011: 20:00  ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 1ης ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

02/10/2011: 11:00 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2ης ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΡΟΔΙΝΗ – ΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 10 ν.μ.

10. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ

10.1 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα να συγχωνεύσει τις κλάσεις ανάλογα με τη συμμετοχή, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΑΘ/Ε.Ι.Ο. Η συγχώνευση των κλάσεων θα δοθεί στη συγκέντρωση κυβερνητών.

11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ

11.1 Για τα καταμετρημένα κατά ORC International σκάφη και κατά O.R.C. Club σκάφη θα εφαρμοστεί το σύστημα Performance line Scoring.

12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

12.1 Θα ισχύει το σύστημα της Χαμηλής Βαθμολογίας σύμφωνα με το παράρτημα Α4 & Α8 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F 2009-2012.

13. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

13.1 Οι Οδηγίες Πλου θα δοθούν στους εντεταλμένους εκπροσώπους των σκαφών στη συγκέντρωση κυβερνητών.

14. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

14.1 Θα γίνει έλεγχος σκαφών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 30 του Κανονισμού αγώνων της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο.

14.2 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου καταμετρήσεων και επιθεωρήσεων οποιοδήποτε σκαφών, την ώρα την οποία έχει οριστεί, δηλαδή στις 18.00 της Παρασκευής πριν τη συγκέντρωση κυβερνητών αλλά και απροειδοποίητα πριν την έναρξη και μετά τον τερματισμό του αγώνα.

14.3 Ο ιδιοκτήτης ή ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό R.R.S 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνα με τους κανονισμούς της κλάσης του.

14.4 Στη διάθεση της Επιτροπής πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης μαζί με τη 2η σελίδα του και το πιστοποιητικό ενδιαίτησης.

15. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

15.1 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους οφείλει να καταθέσει γραπτή κατάσταση με τα ονόματα των επιβαινόντων στο ειδικό έντυπο της δήλωσης συμμετοχής στη γραμματεία και έως την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου ώρα 16:00.

15.2 Η κατάσταση πληρώματος μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την συγκέντρωση κυβερνητών. Μετά από αυτή την ημερομηνία αλλαγές στη σύνθεση των πληρωμάτων γίνεται μόνο αν ενημερωθεί η Επιτροπή Αγώνα γραπτώς, σε ειδικό έντυπο μέχρι και μία ώρα πριν την έναρξη κάθε ιστιοδρομίας.

16. ΕΥΘΥΝΗ

16.1 Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται ότι διέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. (RRS 2009 – 2012), τις Οδηγίες πλου και την Προκήρυξη του Αγώνα.

Όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται να αναλάβουν εξ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για τις ναυτικές ικανότητες του σκάφους τους, την εξαρτία, τις ικανότητες του πληρώματος και τον εξοπλισμό ασφαλείας.

Όλοι οι συμμετέχοντες επίσης αποδέχονται να αναλάβουν εξ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτα άτομα, τους εαυτούς τους ή τα υπάρχοντά τους, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα ως συνέπεια της συμμετοχής τους στη διοργάνωση, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον διοργανωτή Όμιλο, την Επιτροπή Αγώνων, την Επιτροπή Ενστάσεων και οποιοδήποτε μέλος εμπλεκόμενο στη διοργάνωση κάτω από οποιαδήποτε ιδιότητα και αποδέχονται εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τη συμπεριφορά και την ενδυμασία των πληρωμάτων των σκαφών, των αντιπροσώπων και των φιλοξενουμένων τους.

16.2 Ο διοργανωτής Όμιλος η Οργανωτική Επιτροπή, η Επιτροπή Ενστάσεων, η Επιτροπή Αγώνων και οποιοδήποτε άλλο άτομο εμπλεκόμενο στη διοργάνωση του αγώνα δεν φέρει καμία ευθύνη για σωματική ή υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο ή ό,τι άλλο ήθελε συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στη δήλωση συμμετοχής, ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους θα απαιτηθεί να υπογράψει σχετική δήλωση όπου θα αποδέχεται αυτή την αποποίηση ευθύνης.

16.3 Η ασφάλεια του σκάφους και η διαχείρισή του, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας προς τρίτους, είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη / συμμετέχοντος, ο οποίος απαιτείται να εξασφαλίσει ότι το σκάφος είναι απόλυτα αξιόπλοο και κυβερνάται από πλήρωμα ικανό σε αριθμό και εμπειρία, το οποίο βρίσκεται σε κατάλληλη φυσική κατάσταση να αντιμετωπίσει δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Ο ιδιοκτήτης/συμμετέχων πρέπει να εξασφαλίζει την καλή κατάσταση της γάστρας, της εξαρτίας και όλου του εξοπλισμού του σκάφους.

Ο ίδιος πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας συντηρείται κατάλληλα και ότι το πλήρωμα γνωρίζει πού βρίσκεται και πώς χρησιμοποιείται.

16.4 Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική  κάλυψη έναντι τρίτων.

16.5 Εφιστούμε την προσοχή στον θεμελιώδη κανόνα R.R.S. 4 του μέρους Ι των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. «Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία»

17. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει την Παρασκευή 29/9/2011 στις 21:00 στην Αίθουσα Διδασκαλίας των εγκαταστάσεων του Ι.Ο. ΠΑΤΡΩΝ.

18. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να καλεί για τη συγκρότηση των Επιτροπών Αγώνων, Επιτροπών Καταμέτρησης και Επιτροπών Ενστάσεων Κυβερνήτες σκαφών ή μέλη πληρωμάτων.

19. ΕΠΑΘΛΑ

Θα απονεμηθούν έπαθλα ανάλογα με τις συμμετοχές στις κλάσεις ORC International και ORC Club.

20. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ

Για τον συγκεκριμένο αγώνα θα απονεμηθούν έπαθλα για τους νικητές της πρώτης ιστιοδρομίας από τον δήμο Ναυπάκτου.

Η απονομή επάθλων στους νικητές του συνόλου των ιστιοδρομιών θα γίνει σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθεί έγκαιρα από τον Ι.Ο.Πατρών στους συμμετέχοντες.

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ