Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτία 12/10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Ασημακόπουλος Δημ.
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634025555

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 7-10-2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 35135

Π Ρ Ο Σ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
2. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
Ναυπάκτου

ΚΟΙΝ: 1) κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ : « Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 12-10-2011 και ώρα 18.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πληρωμής λογαριασμού του έργου «Οδοποιία πρόσβασης προς ΧΥΤΑ- παράκαμψη δημοτικού διαμερίσματος Βλαχομάνδρας»
2. Συζήτηση για την μη υποβολή πρότασης από το Δήμο στην ΕΕΤΑΑ για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ δράσης με τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας του ΔΣ)
3. Συζήτηση για τη μη λειτουργία του δημοτικού οχήματος μεταφοράς λυμάτων του Δήμου .(κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας του ΔΣ)
4. Έγκριση δαπάνης 7.141,15 ευρώ για την μετατόπιση δικτύου στη διασταύρωση των οδών Αθηνών και Χειμάρρου Σκα.
5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 860,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την μετατόπιση στύλου της ΔΕΗ στην ΤΚ Αχλαδοκάστρου .
6. Έγκριση διάθεσης δαπάνης 53,60 πλέον ΦΠΑ για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος Νατρίου 250 W στην οδό Δελφών
7. Εισήγηση Δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τη χορήγηση μιας άδειας στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτου στην οδό «Σιαμαντά» κάτωθεν του ΕΠΑΛ
8. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας με την τοποθέτηση πινακίδων Ρ 40 έμπροσθεν της εισόδου του 4ου Δημοτικού σχολείου.
9. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας με την τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης στάσης στάθμευσης στην πρόσβαση χώρου στάθμευσης του Ξενοδοχείου «ΠΛΑΖΑ»
10. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας του δήμου για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας με την τοποθέτηση πινακίδας STOΡ στη συμβολή της οδού Μπουμπουλίνας με την παραλιακή οδό στην Παλαιοπαναγιά.
11. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας με την τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης στάσης στάθμευσης οχημάτων στην οδό Σεραφείμ Δομβοϊτη στην πλατεία Λιμένος.
12. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την απαγόρευση στάσης στάθμευσης στην οδό Λελούδα.
13. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας για την έκδοση τοπικής κανονιστικής ρύθμισης της κυκλοφορίας με την εξασφάλιση εισόδου- καταστήματος επί της οδού Θ. Νόβα.
14. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης με την τοποθέτηση πινακίδων Ρ 40 στην οδό Διηανείρας.
15. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας, για την εμποροπανήγυρη, τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου και της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.
16. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση κατολισθαινόντων πρανών με πέτρινο τοιχείο αντιστήριξης στο ΤΔ Μηλιάς» της ΔΕ. Πυλήνης έως 31-10-2011.
17. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Περίφραξη νεκροταφείου ΤΔ Μηλιάς” έως 31-10-2011.
18. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από αντλιοστάσιο Β3 έως Β. Μετάνια ΔΔ Γαλατά»
19. Αλλαγή έργου « Εσωτερική οδοποιία ΔΕ Πυλήνης » από συνεχιζόμενο ως νέο έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2011
20. Ψήφιση πιστώσεων με αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικ. Έτους 2011.
21. Ορισμός δύο ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΚΕΔΝ) για το έτος 2010.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Δημοτικές Ενότητες
2. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
3. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
4. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
5. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
6. Ο.Σ.Υ.Ν