Διαβούλευση για την υποβολή πρότασης σε πρόγραμμα Αστικής Ανάπλασης

Ο Δήμος Ναυπακτίας γνωστοποιεί την προθεσή του να υποβάλει πρόταση στην Ανοιχτή Πρόσκληση του Προγράμματος
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΙΝ

Διαβάστε το σχετικό αρχείο

Τα σχόλια είναι κλειστά

Αριθμός απαντήσεων: καμία απάντηση.