2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 123A

Πρόσκληση 2η
Τίτλος : 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 123Α
Άξονας 1: Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας,της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα
Μέτρο 123: Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
Δημόσια Έργα : Οχι Ιδιωτικές Επενδύσεις : Ναι
Τομέας : Μεταποίηση
Ιδιότητα : Νομικά πρόσωπα
Δημόσια Δαπάνη : € 150.000.000,00
Ποσοστό Ενίσχυσης : 20 % – 65 %
Κατασταση : Ανοικτή
Σχετικά αρχεία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123Α
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 123Α
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123Α
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟΥ 123A