Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εμποροπανήγυρη, τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου και της επετείου της 28ης Οκτωβρίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΘΕΜΑ : «Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εμποροπανήγυρη, τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου και της επετείου της 28ης Οκτωβρίου»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας που συνήλθε στη Ναύπακτο στις 12-10-2011 και ώρα18:00, με την υπ’ αριθμ.378/2011 πράξη του εξέδωσε την παρακάτω τοπική κανονιστική απόφαση ρύθμισης της κυκλοφορίας
για τις ημέρες της εμποροπανήγυρης, τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου και της επετείου της 28ης Οκτωβρίου η οποία έχει ως εξής:

Α.
1. Τη μονοδρόμηση της Οδού Πλαστήρα με φορά από την Οδό Κάθοδο Δωριαίων έως την οδό Αφροδίτης με ταυτόχρονη στάση στάθμευση και στις δύο πλευρές της οδού Πλαστήρα και την τοποθέτηση πινακίδων Ρ-7 (4 τεσσάρων) στις συμβολές της με τις οδούς Άρεως και Φιλικής Εταιρείας (μετά την Βρύση της Αγάπης).
2.Την τοποθέτηση μπαρών και πινακίδα Ρ-7 απαγόρευσης εισόδου των οχημάτων επί της οδού Καθ. Δωριαίων στις θέσεις:
i. έμπροσθεν του κτιρίου ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ‘ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ’, στον χώρο έμπροσθεν των μπαρών αυτού του σημείου θα τοποθετηθούν πινακίδες απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης ώστε να δημιουργηθεί έναν χώρος
αναστροφή των οχημάτων που θα έχουν φτάσει μέχρι αυτό το αδιέξοδο, με ταυτόχρονη συχνή αστυνόμευση από τους αρμοδίους για την ασφαλή κίνηση των οδηγών.
ii. Στην συμβολή της με το Σκα στο δυτικό ρεύμα στην αρχή του χώρου της εμποροπανήγυρης.
iii. Στην συμβολή της με τον κάθετο δρομίσκο μεταξύ του κτιρίου ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ‘ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ’ και Σκα.
3. Ο χώρος στάθμευσης που βρίσκεται έμπροσθεν του κτιρίου ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ‘ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ’ θα
περιφραχθεί (με προσωρινή περίφραξη) όσο το δυνατόν καλύτερα για να αποφεύγεται η στάθμευση των επισκεπτών και θα τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο πινακίδα στάθμευσης μόνο για κατοίκους, με ταυτόχρονη συχνή αστυνόμευση από τους αρμοδίους για τη διευκόλυνση των μόνιμων κατοίκων της περιοχής .
4. Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Καθόδου Δωριαίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την συμβολή της με την οδό Πλαστήρα έως και το κτιρίου ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ‘ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ’.
5. Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-39 απαγόρευσης στάθμευσης (διπλής όψεως) και στα δύο ρεύματα της οδού που οδηγεί στο τμήμα του 3ο Δημοτικό Σχολείου Ναυπάκτου στην περιοχή του Γριμπόβου, με ταυτόχρονη συχνή αστυνόμευση από την Δημοτική Αστυνομία για την ασφαλή προσέλευση και αναχώρηση των μαθητών.
6. Τοποθέτηση πινακίδας Π-25 αδιεξόδου και πληροφορικής πινακίδας με την ένδειξη ‘ΕΙΣΟΔΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ’ στην αρχή του δρομίσκου που καταλήγει στην οδό Κάθοδο Δωριαίων , μεταξύ του κτιρίου
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ‘ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ’ και Σκα.

Για την ομαλή λειτουργία των παραπάνω μέτρων θα πρέπει να γίνεται, στα παραπάνω σημεία, συχνή αστυνόμευση από τα αρμοδία όργανα. Επιπλέον, επιβάλλεται η παρουσία αυτών σε περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης για το άνοιγμα κλείσιμο των μπαρών όπου απαιτείται. Η τοποθέτηση των παραπάνω πινακίδων σήμανσης και μπαρών θα γίνει υποχρεωτικά καθ΄ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. Η σχετική απόφαση για τα μέτρα 1,3,5,6 θα ληφθεί από το ΔΣ, ενώ για τα μέτρα 2 και 4 θα ληφθεί από
το Λιμεναρχείο και τη Λιμενική Επιτροπή, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής ποιότητας ζωής και Απόφαση του ΔΣ για τη διαβίβαση σχετικού αιτήματος. Οι Αποφάσεις θα σταλούν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς: Λιμεναρχείο, Τροχαία, Δημοτική Αστυνομία και
Τ.Υ. Δήμου

Β.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας το πρωί της 26ης Οκτωβρίου στους δρόμους όπου θα γίνει η περιφορά της εικόνας του Αγίου Δημητρίου να γίνει με εκτίμηση του Αστυνομικού τμήματος Τροχαίας Ναυπάκτου γιατί το χρονικό διάστημα που θα παραμείνουν κλειστοί οι δρόμοι είναι σχετικά μικρό.
Γ. Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου να παραμείνουν κλειστοί οι δρόμοι Αθηνών και Τζαβέλα για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την προετοιμασία και διεξαγωγή της παρέλσης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και η κυκλοφορία των οχημάτων να γίνει με τρόπο που θα επιλέξει το Αστυνομικό τμήμα Τροχαίας Ναυπάκτου.

Το Αστυνομικό τμήμα τροχαίας μπορεί να προβαίνει κι στη λήψη όποιων συμπληρωματικών μέτρων που θα εκτιμά ότι θα διευκολύνουν την κυκλοφορία κατά τις ημέρες και ώρες που θα γίνονται οι παραπάνω
εκδηλώσεις.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Παντελής Πατούχας