Ενημέρωση των μικροπωλητών εμπόρων της εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου

Αγαπητοί έμποροι και μικροπωλητές,

Ο Δήμος Ναυπακτίας σας καλωσορίζει στην φετινή εμποροπανήγυρη και σας εύχεται καλές δουλειές.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν και των οποίων η τήρηση θα συντελέσει στην ομαλή διε-ξαγωγή της εμποροπανήγυρης.

ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Εφέτος οι τιμές των διατιθέμενων περιπτέρων της εμποροπανήγυρης διαμορφώνονται ως εξής:
• Γωνιακό περίπτερο €500,00
• Μη γωνιακό περίπτερο €400,00
Στις παραπάνω τιμές προστίθενται €130,00 για κάθε περίπτερο, ποσόν που αναλογεί στο κόστος κατασκευής και ηλεκτροδότησης κάθε περιπτέρου, καθαριότητας και αστυνόμευσης του χώρου.
Τα παραπάνω ποσά θα καταβληθούν από κάθε έμπορο στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. Στην απόδειξη πληρωμής που θα παίρνετε, θα αναγράφεται ο αριθμός του/των περιπτέρου/ων που παίρνετε. Με την απόδειξη αυτή θα εισέρχεστε στον χώρο της εμποροπανήγυρης και θα εγκαθιστάτε τα εμπορεύματά σας σύμφωνα με τις υποδείξεις του προσωπικού του Δήμου.
Μετά την εξόφληση των προαναφερόμενων υποχρεώσεών σας προς το Δήμο, ουδεμία οικονομική υποχρέωση έχετε προς οποιονδήποτε και για οτιδήποτε.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Η καθαριότητα του χώρου και η αποκομιδή των απορριμμάτων από τους κάδους θα γίνεται με ευθύνη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου. Ο Δήμος, έχει τοποθετήσει, μεγάλους κάδους έξω από τον χώρο των παζαριών, όπου μπορείτε να εναποθέτετε τα απορ-ρίμματά σας. Σας παρακαλούμε να βοηθήσετε στην καθαριότητα του χώρου ώστε να πετύχουμε όλοι μαζί το καλύτερο αποτέλεσμα.

Υπογραμμίζουμε ρητώς ότι Δήμος Ναυπακτίας δεν ευθύνεται για την φύλαξη εμπορευμάτων και προϊόντων που εκτίθενται πριν, κατά και μετά την διάρκεια της εμποροπανήγυρης.

Σας επισημαίνουμε ότι:

επί ΠΟΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ της χορηγηθείσας,
από το Δήμο Ναυπακτίας, άδειας:

1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η λειτουργία του καταστήματος πέραν του, προβλεπομένου από την άδεια, χρονικού διαστήματος. Δηλαδή απαγορεύεται η λειτουργία πριν από την 26η Οκτωβρίου 2011 και μετά την 1η Νοεμβρίου 2011.

2. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χρήση οποιουδήποτε μέσου εστίασης, (μαγειρικής), όπως π.χ. ηλεκτρικά μάτια, ηλεκτρικοί φούρνοι, γκαζάκια κλπ. Επίσης απαγορεύεται η χρήση – λειτουργία παντός τύπου ηλεκτρογεννήτριας και γενικότερα ο οποιοσδήποτε μηχανισμός πρόκλησης πυρκαγιάς. Επιπλέον για την σωστή και ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και για την αποφυγή της υπερθέρμανσης των αγωγών, το μέγιστο φορτίο που θα τροφοδοτούν οι ρευματοδότες κάθε περιπτέρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 watt. Σε κάθε περίπτερο ο φω-τισμός θα αποτελείται από δύο (2) φωτιστικά σώματα και δεν θα υπερβαίνει τα 52 watt.

3. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η ηλεκτροδότηση συσκευών έξω από τον χώρο των περιπτέρων καθώς και οποιαδήποτε επέμβαση στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση από οιονδήποτε πλην του α-ναδόχου ηλεκτρολόγου κ. Γεωργίου Σίνη.

4. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χρήση παντός είδους μεγαφωνικών συσκευών, πλην αυτής που εγκαθιστά ο κατασκευαστής.

5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση οποιουδή-ποτε χώρου, πέραν του οριοθετημένου χώρου του περιπτέρου, για το οποίο χορηγήθηκε η σχετική άδεια. Δηλαδή απαγορεύε-ται η τοποθέτηση εμπορευμάτων ή άλλων αντικειμένων στους διαδρόμους και τους λοιπούς χώρους της εμποροπανήγυρης η κατάληψη ελεύθερων περιπτέρων (δηλαδή περιπτέρων που δεν έχουν διατεθεί).

6. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα έξω από τον ορισμένο χώρο της εμποροπανήγυρης άνευ αδείας του Δήμου, σύμφωνα με την 338/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ναύπακτος 21 Οκτωβρίου 2011