Ανακοίνωση πρόσληψης τριών Βρεφονηπιοκόμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ναύπακτος 31-10-2011
Αριθ. Πρωτ: 37360

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο  ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΤΡΙΩΝ  (3) ατόμων  Τ.Ε.  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου  για χρονικό διάστημα δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, η ισχύς της οποίας ολοκληρώνεται αυτοδικαίως και πριν τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου, με την πρόσληψη προσωπικού των κατηγοριών που εκκρεμεί ή έγκρισή τους από το Υπουργείο Εσωτερικών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο Τ.Ε.Ι. τμήματος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ή ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ή ΑΛΛΟ ΙΣΟΤΙΜΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να  καταθέσουν αίτηση με τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσόντων και με φωτ/φο αστυν.ταυτότητας στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ναυπακτίας Ιλ. Τζαβέλλα 37, Τ.Κ. 303 00 Ναύπακτος,  απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Κυριαζή Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: 26343-60119) μέχρι και την Τετάρτη  02-11-2011 .

Ο Δήμαρχος  Ναυπακτίας

Μπουλές Ιωάννης