Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου 30/10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Ασημακόπουλος Δημ.
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634025555

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 25-10-2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 36931

Π Ρ Ο Σ

1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους

Ενταύθα

2. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

3.Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αντιρρίου

ΚΟΙΝ: 1) κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ : « Σύγκληση  Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας  προσκαλούμε, την  Κυριακή 30-10-2011 και ώρα  18.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Συζήτηση για την πλατεία Παπαχαραλάμπους.
  2. Συζήτηση  για την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ
  3. Συζήτηση  για την ποιότητα των πόσιμων  υδάτων  του Δήμου  Ναυπακτίας.
  4. Eπιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων Δήμου.
  5. Έγκριση προγραμματικής  σύμβασης  με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μετερεωλογίας ), για την παρακολούθηση των αυτόματων μετερεωλογικών  σταθμών  στο Δήμο)
  6. Αίτημα της κας  Γίδα Θεώνης  για την μείωση   μισθώματος  Δημοτικού  ακινήτου.
  7. Αίτημα του κ. Πολυχρόνη  Κων/νου για μείωση  μισθώματος  Δημοτικού ακινήτου.

Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής  Πατούχας