Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 7/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Νταουσάνη Βάσω
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:26343 6143
2634360160
FAX: 2634060159

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 4-11-2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  37288

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ:   «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 7-11-2011, και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ανάθεση  σύνταξης μελέτης με τίτλο « Μελέτη γεωλογικής  καταλληλότητας  περιοχών Ανατολικής  και  Δυτικής  επέκτασης  περιοχών ΓΠΣ /88 Ναυπάκτου  ποσού 6.500  συν ΦΠΑ
 2. Επαναφορά για συζήτηση του αιτήματος της κας  Ρούμπα για  προσδιορισμό τιμής  μονάδος ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων για τα ΟΤ. 304-305
 3. Ορισμός υπαλλήλου  στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί ΧΕ προπληρωμής 3.000 ευρώ  για την   αμοιβή  ορκωτών εκτιμητών.
 4. Αίτημα  του πρώην Δημάρχου κ.  Νταουσάνη για τον ορισμό του  δικηγόρου του Δήμου  για την υπεράσπισή του σε υπόθεση ενώπιον του  Πλημμελειοδικείου  Μεσολογγίου
 5. Ψήφιση  πιστώσεων.
 6. Έγκριση τεχνικής περιγραφής της δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του δήμου και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία πλησίον στις 2ες εργατικές κατοικίες της  Δημοτικής κοινότητας Ναυπάκτου» προϋπολογισμού 3.800 ευρώ
 7. Έγκριση μελέτης της δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του δήμου και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συλλογή  όμβριων  υδάτων για την προστασία κατοικιών στην Ε.Ο Ναυπάκτου –Θέρμου» προϋπολογισμού 12.000 ευρώ
 8. Έγκριση μελέτης της δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του δήμου και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ανακαίνιση χώρων «Ξενία» για στέγαση Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Δήμου»  προϋπολογισμού 12.200 ευρώ
 9. Έγκριση τεχνικής περιγραφής της δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του δήμου και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή κατολισθενόντος τοίχου αντιστήριξης πλατείας Τ.Κ. Στράνωμας»  προϋπολογισμού 1.900 ευρώ
 10. Έγκριση τεχνικής περιγραφής της δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του δήμου και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Τ.Κ Χόμορης»  προϋπολογισμού 5.000 ευρώ
 11. Έγκριση τεχνικής περιγραφής της δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του δήμου και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Περίφραξη κοιμητηρίου Τ.Κ. Νεοκάστρου (κάγκελα & πόρτα)»  προϋπολογισμού 2.500 ευρώ
 12. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 11/2011 τεχνικής περιγραφής της δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του δήμου και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τοποθέτηση κεντρικών παροχών στο νέο δίκτυο Λιμνίνστας» προϋπολογισμού 7.200 ευρώ
 13. Διάθεση πιστώσεων
 14. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για 1069/2011 χρηματικό ένταλμα
 15. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για 65/2011 χρηματικό ένταλμα
 16. Απόδοση 2ου λογαριασμού παγία προκαταβολής

Ο  Δήμαρχος και  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης