Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας 14/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Ασημακόπουλος Δημ.
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634025555

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10-11-2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 38718

Π Ρ Ο Σ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους

Ενταύθα
2. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
3.Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αντιρρίου

ΚΟΙΝ: 1) κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ : « Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 14 -11-2011 και ώρα 17.30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση μέτρων κοινωνικής πολιτικής
2. Παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγαζόταν ο 4ος παιδικός σταθμός Λυγιά
3. Αίτημα Δ.Σ κ. Καρακώστα Κων/νου για συζήτηση για το χαράτσι στα ακίνητα μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ (έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών) και λήψη απόφασης για συμμετοχή του δήμου στην πρωτοβουλία πολλών δήμων της χώρας για προστασία των δημοτών τους από πιθανή διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.
4. Απόφαση επί των πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης του αποτελέσματος του διεθνούς διαγωνισμού για το Ξενία
5. Έγκριση Α φάσης επιχειρησιακού προγράμματος δήμου Ναυπακτίας
6. Έγκριση διαδικασίας για διατήρηση της πλατείας του ΟΤ 124 μέσω του πράσινου ταμείου
7. Αναμόρφωση Π/Υ 2011
8. Απένταξη του έργου «Οδοποιία πρόσβασης προς ΧΥΤΑ (παράκαμψη ΔΔ Βλαχομάνδρας) από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑΣ» στο Ε.Π Δυτικής Ε λλάδος –Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων «ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.»
9. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Οδοποιία πρόσβασης προς ΧΥΤΑ (παράκαμψη ΔΔ Βλαχομάνδρας) αναδόχου Κ/ξιας Φούντζηλας Βασίλειος- Φούντας Νικόλαος έως 30-9-2012.
10. Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματίων
11. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών ( άρθρο 78 Ν.3852/2010)
12. Κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας Συμβουλίου ένταξης μεταναστών
13. Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας
14. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού ΚΕΔΝ
15. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων.(αφορά προσκύρωση δημοτικού χώρου σε ιδιοκτησία)
16. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης στάθμευσης στην ΕΟ Αμφισσας-Ναυπάκτου απέναντι της πλατείας Ησιόδου –ρεύμα προς Άμφισσα. .
17. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας επί των οδών Πάνου Ρήγα και Μανασή.
18. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας επί της οδού Μητροπολιτου Χριστοφόρου.
19. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την εξασφάλιση εισόδου σε κατάστημα επί της οδού Ποσειδώνος στην περιοχή του Γριμπόβου
20. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης με την τοποθέτηση πινακίδων Ρ 40 στην Ανατολική αυλόπορτα του ΕΠΑΛ.
21. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις ΤΔ Δήμου της Δημoτικής Ενότητα Πυλήνης αναδόχου .Στράτος και ΣΙΑ Ε.Ε. μέχρι 29-2-2012.
22. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργο «Συντήρηση-ανακαίνιση Δημαρχείου και παραδοσιακών κτιρίων Δήμου» της Δημοτικής Ενότητας Πυλήνης αναδόχου Βασιλείου Φουντζηλα έως 29-2-2012.
23. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΔ.Παλαιοπύργου (Πλακοστρώσεις ,τσιμεντοστρώσεις, τοιχεία ,λιθοδομές) της ΔΕ. Πυλήνης» του αναδόχου Γεωργίου Δρόσου.
24. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης στο ΔΔ Λιμνίτσας».
25. Έγκρισή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση και φωτισμός πρόσβασης στο πισωπόρτι του Κάστρου»
26. Έγκριση δαπάνης 236,20 ευρώ για την τοποθέτηση φωτιστικών στην ΤΚ Ελευθέριανης.
27. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων»
28. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή-Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πόλεως Ναυπάκτου (τμήμα 3.1) Ανάπλαση πλατείας Φαρμάκη.
29. Έγκριση παραλαβής του έργου «Επέκταση Αξονικού Φωτισμού»
30. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση προς Νεκροταφείο ΔΔ, Καλαβρούζας»
31. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση στην περιοχή Αλωνάκι-Λαγκαδούλα Παραλικέίκα»
32. Συγκρότηση επιτροπής διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου «Εσωτερικές διαμορφώσεις κτιρίου Καβουκλή» αναδόχου Τζίκερα Κων/νου
33. Συγκρότηση επιτροπής διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου «Αποκατάσταση χωματερής Ναυπάκτου»
34. Ορισμός επιτροπής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του καταργηθέντος Δημοτικού σχολείου της ΤΚ Κυδωνιάς Της ΔΕ Αποδοτίας
35. Διάλυση της σύμβασης του έργου «Ανάπλαση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων ΔΔ Δάφνης» αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του δήμου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας