Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 14/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Aσημακόπουλος Δημήτριος
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
2634360160
FAX: 2634060159

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10-10-2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 35137

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 14-11-2011, και ώρα 13.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης στάθμευσης στην ΕΟ Αμφισσας-Ναυπάκτου απέναντι της πλατείας Ησιόδου –ρεύμα προς Άμφισσα. .
2. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας επί των οδών Πάνου Ρήγα και Μανασή.
3. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας επί της οδού Μητροπολιτου Χριστοφόρου.
4. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την εξασφάλιση εισόδου σε κατάστημα επί της οδού Ποσειδώνος στην περιοχή του Γριμπόβου
5. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης με την τοποθέτηση πινακίδων Ρ 40 στην Ανατολική αυλόπορτα του ΕΠΑΛ.
6. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Kαφέ-Ψητοπωλείο» στην Αμπελακιώτισσα της ΔΕ Αποδοτίας στoν κ. Παπαϊωαννίδη Ιωάννη.
7. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια-Εστιατόριο-Ψητοπωλείο» στην τοπική κοινότητα Bλαχομάνδρας της ΔΕ Ναυπάκτου στον κ. Δημήτριο Καλτσή
8. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφεπαντοπωλείο» στην τοπική Κοινότητα Βλαχομάνδρας της ΔΕ Ναυπάκτου στην κ. Μητσοπούλου Ευαγγελία
9. Προσωρινή αφαίρεση της υπ΄αριθμ. 898/5-2-2010 άδεις λειτουργίας μουσικών οργάνων και της υπ΄αριθμ. 1.886/5-2-2010 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του καταστήματος «Καφετέρια-Σνακ Μπαρ» της Πολιτοπούλου Νικολίτσας ,που βρίσκεται στην οδό Νότη Μπότσαρη 7 στην ΔΚ Ναυπάκτου.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Μπουλές Γιάννης