Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 25-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Ασημακόπουλος Δημ.
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634025555
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 16-11-2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 39225

Π Ρ Ο Σ
1. Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης

2. Επικεφαλής Δημοτικών παρατάξεων

ΘΕΜΑ : « Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»

Σας προσκαλούμε, την Παρασκευή 25-11-2011 και ώρα 18.30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Συζήτηση για την Α΄ φάση (στρατηγικός σχεδιασμός), επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Ναυπακτίας. (Σημείωση: Tο κείμενο της Α΄ Φάσης 241 σελίδες έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www. nafpaktos.gr)
2. Προγραμματισμός σχολικής στέγης στο Δήμο Ναυπακτίας.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Γιάννης Μπουλές