Έκτακτη Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου 17-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Ασημακόπουλος Δημ.
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634025555

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 17-11-2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 39329

Π Ρ Ο Σ

1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

ΚΟΙΝ: 1) κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ : «Έκτακτη Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 17-11-2011, και ώρα 19.30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N 3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Τροποποίηση της αριθ. 329/2011 απόφασης δημοτικού συμβουλίου Ναυπακτίας περί ψήφισης οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας.»
(Το θέμα είναι επείγον γιατί η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να περάσει άμεσα από το υπηρεσιακό συμβούλιο)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης