Σύγκληση συμβουλίου Δ.Κ. Ναυπάκτου 28/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Email:shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360110
Φαξ: 2634360159

Ναύπακτος 23 Νοεμβρίου 2011
Αριθ. Πρωτ. 162

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

 

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 28  Νοεμβρίου 2011 και ώρα 17:30 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έκφραση γνώμης σχετικά με αίτηση κου Κουτσογιάννη Λεωνίδα για ασφαλτόστρωση δρόμου.
  2. Έκφραση γνώμης σχετικά με αίτηση κου Γαιτάνου Χαράλαμπου.
  3. Έκφραση γνώμης σχετικά με την υπ’ αριθμ.33/2011 πρακτικού της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης της επιτροπής Ελεγχόμενης Στάθμευσης.
  4. Έκφραση γνώμης σχετικά με την υπ’αριθμ.137/2011 τοπικής κανονιστικής απόφασης για την χορήγηση μιας άδειας στάθμευσης οχήματος Α.Μ.Ε.Α. επί της οδού Κοτίνη 5.
  5. Έκφραση γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Ναυπακτίας.
  6. Την χορήγηση προέγκρισης για την εγκατάσταση και λειτουργία «Ψυχαγωγικών Παιγνίων» επί της παραλίας Γριμπόβου του Δήμου Ναυπακτίας στον κο Πελέκη Παντελή.
  7. Την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ» που βρίσκεται στο 7ο Δημοτικό Σχολείο στη Τ.Κ. Ναυπάκτου στην κα ΠΡΕΝΤΖΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του Ηρακλή.
  8. Την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ» που βρίσκεται στο 2ο Δημοτικό Σχολείο στη Τ.Κ. Ναυπάκτου στην κα ΠΡΕΝΤΖΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του Ηρακλή.
  9. Την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΧΑΡΤΑ» που βρίσκεται στην οδό Ν.Μπότσαρη στη Τ.Κ. Ναυπάκτου στην κα ΜΕΛΙΣΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.

 

Ο  Πρόεδρος  της Δημοτικής Κοινότητας

Γρηγορίου  Θωμάς