Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας 29/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Ασημακόπουλος Δημ.
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634025555

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 25-11-2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 40561

Π Ρ Ο Σ

1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
2. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
Ναυπάκτου
3.Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αντιρρίου
4. Eκπρόσωπο ΤΚ Βλαχομάνδρας

ΚΟΙΝ: 1) κ. Δήμαρχο
ΘΕΜΑ : « Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 29 -11-2011 και ώρα 18.30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Συζήτηση για την χαλικόστρωση αγροτικών δρόμων ΔΕ Χάλκειας
2.Απολογισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου έτους 2011
3.Απολογισμός για την εμποροπανήγυρη έτους 2011
4.Ενημέρωση για την υπό εκκαθάριση ΑΝΝΑ
5.Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού προσωπικού της ΚΕΔΝ
6.Αναμόρφωση Π/Υ
7.Αίτημα του κ. Πολυχρόνη Κων/νου για μείωση μισθώματος Δημοτικού ακινήτου στην ΤΚ Αντιρρίου.
8.Εισηγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για την παραλαβή του έργου «Εκσυγχρονισμός Δημοτικών Σφαγείων»
9.Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών για την προσωρινή παραλαβή του έργου «Αποπεράτωση Αθλητικών εγκαταστάσεων(Τοποθέτηση τεχνικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου ΤΚ Ξηροπηγάδου)»
10.Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου για τον ορισμό υπευθύνων/πράξης επικοινωνίας έργων ΕΠΕΡΑΑ
11.Εγγραφές – Επανεγγραφές – διαγραφές νηπίων στους Δημοτικούς παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς.
12.Αίτημα συλλόγου ιδιοκτητών ΤΑΧΙ Ναυπάκτου για την παραχώρηση της χρήσης του πρώην νηπιαγωγείου Παλαιοπαναγιάς Ναυπάκτου.
13.Αίτημα πολιτιστικού συλλόγου οικισμού Χάνι Μπανιά (Κοσμάς ο Αιτωλός), για παραχώρηση της χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου οικισμού Χάνι Μπανιά.
14.Συγκρότηση ομάδας εθελοντών για το ΚΑΠΗ Δήμου Ναυπακτίας..
15.Έγκριση απολογισμών των πρώην Δήμων του Δήμου Ναυπακτίας οικ. Έτους 2010
16.Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία και κατασκευή τεχνικών Τ.Δ Μολυκρείου της ΔΕ Αντιρρίου
17.Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από αντλιοστάσιο Β3 έως Μετάνια ΔΔ Γαλατά»
18.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποξήλωση οδού και αποκατάσταση από Τριανταφύλλου Θωμά έως Γεώργιο Βσιλόπουλο» μέχρι 30-5-2012
19.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων από Ιωάννη Μασίνα έως καφενείο Τσιλιγιάννη και από ξυλογέφυρα έως στάση του ΚΤΕΛ στην ΤΚ Γαβρολίμνης»
20.Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Γέφυρας στη θέση Σπηλέίκα Δ Δ Γαλατά»
21.Παραλαβή του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης σε διάφορα σημεία του Δήμου, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και βαθμίδων»
22.Παραλαβή μελέτης «Περιβαλλοντική μελέτη οδοποιίας στην ιδιοκτησία συλλόγου ΑΜΕΑ Αλκυόνη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Παντελής Πατούχας