Ανακοίνωση για την ποιότητα υδάτων της ΔΕ Πυλήνης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Γνωστοποιούμε στους δημότες της Δημοτικής Ενότητας Πυλήνης ότι μετά τον έλεγχο που έγινε από το εργαστήριο υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011, το νερό από το δίκτυο ύδρευσης όλων των τοπικών κοινοτήτων είναι κατάλληλο για πόση και κάθε είδους χρήση.

Ο Δήμος μας θα συνεχίσει τα μέτρα χλωρίωσης και ελέγχου για την εξασφάλιση της ποιότητας του νερού των δικτύων ύδρευσης.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και τη συνεργασία σας

Ναύπακτος 1-12-2011
Ο Αντιδήμαρχος &
Πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ
Κων/νος Σταυρόπουλος