Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 7/12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Aσημακόπουλος Δημήτριος
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
2634360160
FAX: 2634060159

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 02-12-2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 41485

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 7-12-2011, και ώρα 13.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Επανεξέταση της απόφασης για τη χορήγηση μιας άδειας στάθμευσης Α..Μ.Ε.Α. επί της οδού Κοτίνη 5.(υπόθεση κ Μάη)
2. Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος «Αναψηκτήριο ιδιοκτησίας CHIRITA NICOLETA , που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη στην περιοχή του Λιμανιού.
3. Κανονισμός διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ναυπακτίας.
4. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με την κυκλοφορία έμπροσθεν του λιθόκτιστου κτιρίου ιδιοκτησίας 22ης ΕΒΑ στην οδό Αγελάου.
5. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών για τα δικαιολογητικά έκδοσης άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης.
6. Χορήγηση άδειας παράτασης του ωραρίου λειτουργία μουσικής-μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Μπαρ» της κας Λαμπρινής Αλεξοπούλου.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης