Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 20-12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Ασημακόπουλος Δημ.
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634025555
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 08-12-2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 42028

Π Ρ Ο Σ
1. Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης

2. Επικεφαλής Δημοτικών παρατάξεων

ΘΕΜΑ : « Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»

ΘΕΜΑ : « Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 20-12-2011 και ώρα 19.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έκφραση γνώμης για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου
2. Έκφραση γνώμης για το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του δήμου
3. Έκφραση γνώμης για το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου έτους 2012
4. Έκφραση γνώμης για τον προϋπολογισμό του δήμου έτους 2012

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Γιάννης Μπουλές