Σύγκληση Συμβουλίου Δ. Κ. Ναυπάκτου 16/12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Τηλ:  2634360110

12 Δεκεμβρίου 2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 179

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 17:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια» ιδιοκτησίας Ο.Ε. ΖΟΡΜΠΑΣ Ν.- ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ Γ. που βρίσκεται στην οδό Ναυμαχίας και Σοιδά στη Ναύπακτο.
2. Την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ» που βρίσκεται στο 6ο Δημοτικό Σχολείο στη Τ.Κ. Ναυπάκτου στον κο ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ του Παναγιώτη.
3. Την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΣΝΑΚ» που βρίσκεται στην οδό Παπαγεωργίου 9 στη Τ.Κ. Ναυπάκτου στην κα ΜΠΟΥΑ ΒΙΟΛΕΤΑ του Λεάχου.
4. Την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» που βρίσκεται στην οδό Αθηνών 71 στη Τ.Κ. Ναυπάκτου στην κα ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του Δημητρίου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Γρηγορίου Θωμάς