Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας 18/12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Ασημακόπουλος Δημ.
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634025555

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 14-12-2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 42618

Ενταύθα
2. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
3. Πρόεδρο Τ.Σ Τ.Κ Αντιρρίου
4. Εκπρόσωπο Τ.Κ Δενδροχωρίου

ΘΕΜΑ : « Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε την Κυριακή 18-12- 2011, και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για αύξηση ή μη των ανταποδοτικών τελών
2. Εισήγηση της Δ/νσης οικονομικών υπηρεσιών για την παραγραφή-διαγραφή οφειλών τελών μέχρι 31-12-2005.
3. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του δήμου για αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος με τίτλο «Ανάθεση σύνταξης πράξης αναλογισμού επί των ΟΤ 104 και 124 σχεδίου πόλεως Ναυπάκτου»
4. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου οικ. Έτους 2011
5. Τακτοποίηση δημοτικών κτιρίων στερουμένων οικοδομικών αδειών σύμφωνα με το Ν. 4014/2011
6. Συγκρότηση επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
7. Γνωμοδότηση για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη θέση Κουρομάνδρα
8. Αίτημα του κ. Δημητρίου Σύψα για την ανακατάταξη του παλαιού Εθνικού δικτύου (5) από τη Δυτική προβλήτα Αντιρρίου έως το κόμβο ZIS από πρωτεύον παλαιό Ε.Ο.Δ. (5) σε δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο.
9. Έγκριση δαπάνης 161,00 ευρώ για αντικατάσταση Φ.Σ. στην ΤΚ Ξηροπηγάδου
10. Έγκριση δαπάνης 1105,00 ευρώ για τη μεταφορά στύλου στην ΤΚ Κάτω Βασιλικής
11. Έγκριση δαπάνης 1.490,00 ευρώ για την μετατόπιση δικτύου στην ΤΚ Άνω Βασιλικής
12. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕΔΝ 2011
13. Έγκριση Διετούς Προγράμματος Δράσης ΚΕΔΝ 2012-2013
14. Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης ΚΕΔΝ
15. Έγκριση προϋπολογισμού ΚΕΔΝ 2012
16. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ναυπακτίας και ΔΕΥΑΝ για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης αμιαντοσωλήνων στο κεντρικό τμήμα της πόλης Ναυπάκτου.»
17. Έγκριση υπογραφής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ναυπακτίας και ΔΕΥΑΝ για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο «Μελέτη διαχωρισμού παντορροϊκού αποχετευτικού δικτύου στο κεντρικό τμήμα της πόλης»
18. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου για την παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση Κόμβου παραλιακής οδού Παλαιοπαναγιάς και ΠΕΟ Ναυπάκτου Αντιρρίου , για ρύθμιση κυκλοφοριακής σύνδεσης»
19. Ψήφιση του κανονισμού της Δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης.
20. Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση: Δημιουργία, συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης και ανάδειξης σημαντικών τουριστικών, πολιτιστικών και φυσικών πόρων μιας περιοχής, ΑΠ:4986/991/Α2 Κωδικός Πρόσκλησης:85 και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δασαρχείο
21. Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση : Ανάπλαση τουριστικών περιοχών Κωδικός Πρόσκλησης 07560101 Α.Π.:2996 και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δασαρχείο
22. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχής παρέμβασης» στο τοπικό πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών», της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ
23. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ναυπακτίας και Πολιτιστικού Συλλόγου μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Ναύπακτος – Πολιτιστικές Διαδρομές» για την υποβολή και υλοποίηση πρότασης με τίτλο «Ενίσχυση πολιτιστικής εκδήλωσης Ναυμαχίας Ναυπάκτου» στο τοπικό πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών», της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ
24. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Ανάδειξη και αναβάθμιση Ναυμαχίας Ναυπάκτου» στην πρόσκληση 07600101/2011 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
25. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τους Δήμους Μεσολογγίου και Θέρμου για την υποβολή πρότασης του Δήμου Μεσολογγίου στην πρόσκληση : Ανάπλαση τουριστικών περιοχών Κωδικός Πρόσκλησης 07560101 Α.Π.:2996
26. Διαδικασία επιλογής ανάδοχου για την μεταφορά μαθητώνΑ/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2012 και για το τμήμα που μετά την προκήρυξη διαγωνισμού δεν υπήρξε υποψήφιος.
27. Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2011 απόφασης της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής του δήμου.
28. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτιρίου (πρώην δημοτικό σχολείο Τ.Κ Δενδροχωρίου ΔΕ Πλατάνου) στον πολιτιστικό σύλλογο Απανταχού Δενδροχωριτών Ναυπακτίας «Η Κοίμησις της Θεοτόκου»
29. Συμμετοχή του δήμου στο σχέδιο δράσης με τίτλο «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στη σύγχρονη προγεννητική πρόληψη» της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών
30. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έργου «Αναπλάσεις Τ.Δ Δήμου» Δήμου Πυλήνης.
31. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό του ΟΕΚ Ναύπακτος ΙΙΙ»
32. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Διαπλάτυνση κεντρικού δημοτικού δρόμου Γ. Πρέντζα- Ξηρόρεμα και από Σ. Πρέντζα έως Πατογιάννη ΔΔ Τρικόρφου»
33. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή γέφυρας θέση Σπηλέικα ΔΔ Γαλατάς»
34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στο Τ.Δ Ανθόφυτου»
35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση-κατασκευή χώρου για προστασία γεωτρήσεων» τέως δήμου Πυλλήνης
36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Σίμου»
37. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις κοινόχρηστων χώρων Τ.Δ Στράνωμας»
38. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση περίφραξη και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης των νεκροταφείων στα Τ.Δ. Ποκίστας, Συκιάς, Άνω Κάμπου Στράνωμας».
39. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Νεκροταφείου Ποκίστας»
40. Έγκρισή πρωτοκόλλου προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ Παλαιόπυργου, Ανθόφυτου, Γάβρου»
41. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ Φαμήλας (πλακοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις Τοιχία Λιθοδομές) 2009».
42. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Δ Ελευθέριανης»
43. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ Φαμήλας (πλακοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις Τοιχία Λιθοδομές) 2010».
44. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ Ανθόφυτου, Γάβρου( πλακοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις Τοιχία Λιθοδομές)».
45. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από Φουσέκη έως Τραούση γρ. και στον Ν. Κατσαγάνη έως Βάγια στο Δ.Δ.Άνω Βασιλικής».
46. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δημ δρόμων στον δημοτικό διαμέρισμα Γαβρολίμνης» Δήμου Χάλκειας.
47. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση πλατείας Άνω Καλαβρούζας»Δήμου Χάλκειας
48. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δημ δρόμων στον δημοτικό διαμέρισμα Καλαβρούζας» Δήμου Χάλκειας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
5. Ο.ΣΥ.Ν