Έκτακτη Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου 22/12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Ασημακόπουλος Δημ.
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634025555

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 21-12-2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 43422

Π Ρ Ο Σ
κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

ΚΟΙΝ: 1) κ. Δήμαρχο
2) Πρόεδρο
ΔΚ Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ : «Έκτακτη Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 22 -12-2011, και ώρα 19.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N 3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Aναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου οικ. Έτους 2011»
α)για την σύνταξη μελετών για το πρόγραμμα ΟΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικών Αναπλάσεων) και
β) για την σύνταξη δασικής μελέτης για την οδοποιία πρόσβασης στον χώρο όπου ο σύλλογος Αλκυόνη διεκδικεί μέσω προγράμματος την κατασκευή κτιρίων- στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης.

(Η συνεδρίαση του ΔΣ κρίνεται κατεπείγουσα διότι η προθεσμία ωρίμανσης των έργων επιβάλλει την άμεση ανάθεση των μελετών )

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1.Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3.Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1.Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2.Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
3.Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
4.Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης