Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας 28/12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Ασημακόπουλος Δημ.
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634025555

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23-12-2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 43571

Π Ρ Ο Σ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2.Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
Ναυπάκτου
3. Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων
και Εκπροσώπους Τοπικών
Κοινοτήτων

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο Ναυπακτίας

ΘΕΜΑ : « Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 28-12-2011, και ώρα 17.30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος έτους 2012.
2. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Ναυπακτίας έτους 2012.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Παντελής
.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
5. Ο.ΣΥ.Ν