Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας 28/12 – Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Ασημακόπουλος Δημ.
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634025555

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23-12-2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 43572

ΘΕΜΑ : «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 28-12- 2011, και ώρα 20.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου οικ έτους 2012.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Παντελής
.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
5. Ο.ΣΥ.Ν