Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 23/12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Νταουσάνη Βάσω
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:26343 6143
2634360160
FAX: 2634060159

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 19-12-2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  42989

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 23-12-2012, και ώρα 14.30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Σύνταξη του προϋπολογισμού δήμου οικ. Έτους 2012 (άρθρο72 του Ν.3852/2010).

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης