Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 23/12 – Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Νταουσάνη Βάσω
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:26343 6143
2634360160
FAX: 2634060159

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 19-12-2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  43019

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 23-12-2011, και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και επισκευή ασφαλτοτάπητα γηπέδου μπάσκετ Πλατανίτη» προϋπολογισμού 5.869,40 ευρώ
2. Έγκριση της υπ’ αριθμ.39/2011 μελέτης της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρική προστασία στη ΔΕ Πλατάνου» προϋπολογισμού 8.400 ευρώ και ανάθεση εκτέλεσης του έργου.
3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 40/2011 μελέτης της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του έργου με τίτλο «Κατασκευή φρεατίων και υδρομαστεύσεων ΔΕ Πλατάνου» προϋπολογισμού 12.000 ευρώ και ανάθεση εκτέλεσης του έργου.
4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση δαπάνης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου έτους 2012
5. Απαλλαγή υπολόγου για την προπληρωμή μεταφοράς ατόμων αποστολής των Βενετών για τη συμμετοχή στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου
6. Απαλλαγή υπολόγου για την αμοιβή εκτίμησης οικοπέδων από ΣΟΕ
7. Απαλλαγή υπολόγου διαχειριστή παγίας προκαταβολής.
8. Ορισμός υπολόγων 2012 για πληρωμή επιδομάτων
9. Διάθεση πιστώσεων
10. Εισήγηση του τμήματος προμηθειών του δήμου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πόσιμου και εμφιαλωμένου νερού 338 εξάδων έναντι του ποσού των 2.000 ευρώ.
11. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο : Βελτίωση οδοποιίας Κρυονέρια – Περδικόβρυση» και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
12. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη για την “Ανάπλαση – Διαμόρφωση Ανατολικού Τμήματος Πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη – Πια – Κεφαλόβρυσου – Τζαβελλαίων – Ησιόδου& Οξύλου”» και διάθεσης της σχετικής πίστωσης
13. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Πολεοδομική μελέτη για την “Ανάπλαση – Διαμόρφωση Ανατολικού Τμήματος Πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη – Πια – Κεφαλόβρυσου – Τζαβελλαίων – Ησιόδου& Οξύλου”» και διάθεσης της σχετικής πίστωσης
14. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Περιβαλλοντική μελέτη για την “Ανάπλαση – Διαμόρφωση Ανατολικού Τμήματος Πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη – Πια – Κεφαλόβρυσου – Τζαβελλαίων – Ησιόδου& Οξύλου”» και διάθεσης της σχετικής πίστωσης
15. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη για την “Δημιουργία – Ανάπλαση – Διαμόρφωση Πολιτιστικού Μονοπατιού Καστρόπολης Ναυπάκτου”» και διάθεσης της σχετικής πίστωσης
16. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Πολεοδομική μελέτη για την “Δημιουργία – Ανάπλαση – Διαμόρφωση Πολιτιστικού Μονοπατιού Καστρόπολης Ναυπάκτου”» και διάθεσης της σχετικής πίστωσης
17. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Περιβαλλοντική μελέτη για την “Δημιουργία – Ανάπλαση – Διαμόρφωση Πολιτιστικού Μονοπατιού Καστρόπολης Ναυπάκτου”» και διάθεσης της σχετικής πίστωσης
18. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης τίτλου «Μελέτη δασικής οδοποιίας πρόσβασης στην ιδιοκτησία του συλλόγου ΑΜΕΑ Αλκυόνη» και διάθεση της σχετικής πίστωσης
19. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο δρόμο Κλεφτάλωνο-Καρκανιάς» προϋπολογισμού 5.000 ευρώ

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης