Σχέδιο Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: Αντιδημάρχου Νικολ. Χαλαζιά
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλλα 37
Ναύπακτος τ.κ. 303 00
Τηλ.: 26343 60138
FAX: 26340 25555

Ναύπακτος 05-01-2012
Αριθ. Πρωτ.: 350

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
Προκειμένου να διευκολυνθεί η προσπελασιμότητα των πεζών στους δρόμους και στα πεζοδρόμια και να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των δημοτών και των φιλοξενούμενων στην πόλη μας πολιτών, ο Δήμος κατάρτισε σχέδιο Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων. Σας αποστέλλω αντίγραφο του σχεδίου και παρακαλώ, αφού μελετηθεί από τον φορέα σας, να προσέλθετε στις 16 Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην αίθουσα ΞΕΝΙΑ, όπου σε σύσκεψη κοινωνικών φορέων της πόλης μας θα συζητήσουμε και θα συνδιαμορφώσουμε το τελικό σχέδιο που θα προωθηθεί προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Με εκτίμηση

Νίκος Χαλαζιάς
Αντιδήμαρχος