Δελτίο Απογραφής στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα: Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Ταβέλλα 37
Ταχ. Κωδ : 30300
Πληροφορίες: Γιαννίκα Κωνσταντίνα,
Τηλέφωνα: 2634360116-136-108
FAX: 2634038069

Ναύπακτος 12/01/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1994 θα πρέπει να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στην διάθεσή σας.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Διευθυντής

Παπαγεωργίου Ηλίας