Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας 23/01/12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Ασημακόπουλος Δημ.
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634360159

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 19-1 -2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.1786
Π Ρ Ο Σ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
2. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
3. Πρόεδρο Τ.Κ Γαλατά Δ.Ε Χάλκειας
Κοιν/ κ. Δήμαρχο
Ενταύθα

ΘΕΜΑ : « Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 23-1-2012 και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Eπερώτηση του ΔΣ κ. Κοτσανά με θέμα: «Eργασίες καθαρισμού κοιμητηρίων ποσού
40.000 ευρώ για το διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011.»

Επερώτηση του ΔΣ κ. Κοτσανά με θέμα: «Yπέρογκοι λογαριασμοί της Δημοτικής
Επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης (ΔΕΥΑΝ) στις ΔΕ Ναυπάκτου – Αντιρρίου».

1. Απόφαση για παραχώρηση στο Δήμο Ναυπακτίας του δημόσιου κτήματος ΒΚ 280 από τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα.
2. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τη μεταφορά του ΚΤΕΛ Αιτ/νίας στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το ΚΤΕΚ Φωκίδος
3. Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης με Δασαρχείο για διάνοιξη δρόμου προς την ιδιοκτησία του συλλόγου Αλκυόνη όπου θα κατασκευασθεί η Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης .
4. Απόφαση για λήψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
5. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.3614/2007 μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ και του Δήμου Ναυπακτίας για την πράξη «Ολοκλήρωση 1ου σταδίου Φάση Β΄ του έργου ΧΥΤΑ Ναυπάκτου – Κατασκευή κυττάρου 2ης χρονικής περιόδου» για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ε. Π. «Δυτικής Ελλάδος – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Δυτικής Ελλάδος».
6. Εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας για την εκδίκαση ένστασης του έργου ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ αναδόχου ΠΥΛΩΝ ΑΤΕ κατά του Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής, του συνοδευτικού «δελτίου των κυρίων στοιχείων του έργου»και των λοιπών συνημμένων του και 2. κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης
7. Ορισμός κέντρων στάσιμων οικισμών τοπικών κοινοτήτων δήμου Ναυπακτίας
8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του στην επιτροπή του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας για τον χαρακτηρισμό χώρων ως πολυσύχναστων.
9. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή του δασαρχείου «Ανάθεση μικροεργολαβιών και παραλαβής των έργων αυτών»
10. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή του δασαρχείου «Διεξαγωγή δημοπρασιών ενοικίασης του αποκλειστικού δικαιώματος της κάρπωσης των μη εκμεταλλευομένων με αυτεπιστασία δημοσίων δασών»
11. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτικών εκτάσεων στις θέσεις Παναγιά και Μπούκα –Σάλτσινα στην ΤΚ Γαλατά της ΔΕ.Χάλκειας.
12. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου.
13. Έγκριση εγγραφών -διαγραφών βρεφών και νηπίων στους δημοτικούς παιδικούς -βρεφονηπιακούς σταθμούς.
14. Λήψη απόφασης για την μίσθωση κτηρίου μεταστέγασης του ΚΑΠΗ
15. Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων Δήμου Ναυπακτίας.(ΚΑΠΗ)
16. Συνδιοργάνωση με την Ελληνική εταιρεία Νευροεπιστημών εκδήλωσης ενημέρωσης των δημοτών για τις Νευροεπιστήμες.
17. Συνδιοργάνωση με την αρχαιολογική Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Θεστιέων διεθνούς συνεδρίου τοπικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τριχωνίδας και Ναυπακτίας.
18. Επαναλειτουργία της παιδικής Χορωδίας Μίκης Θεοδωράκης
19. Λειτουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων
20. Μίσθωση αίθουσας για τη Λειτουργία Δημοτικού Κινηματογράφου και λοιπών εκδηλώσεων.
21. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Καρναβαλιού.
22. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από Δημοτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους για την παραλαβή προμηθειών του Δήμου που εκτελούνται με τις διατάξεις του Ενιαίου κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ).
23. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από Δημοτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών του Δήμου που εκτελούνται με τις διατάξεις του (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).
24. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) του Δήμου για το έτος 2012 (άρθρο 1 παρ. 2 του ΠΔ/270/81).
25. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου που εκτελούνται με το Π.Δ. 28/80.
26. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός κάτοικου ή δημότη του Δήμου στην επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό
27. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου μας για το έτος 2012.
28. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, πρόσκαιρων και απρόβλεπτων αναγκών του παιδικού σταθμού Αντιρρίου του Δήμου μας για το έτος 2012.
29. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Πυλήνης του Δήμου μας.
30. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση έως δύο (2) μηνών , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου.
31. Εισήγηση του τμήματος αλλοδαπών του Δήμου για την επιστροφή ποσού 50 ευρώ στον ΗΑΖΙΖΙ ΕΝΕΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
32. Έγκριση κατανομής ποσού 35.250,00 ευρώ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων , σύμφωνα με την υπ΄αριθιμ.2/2012 απόφαση της ΔΕΠ.
33. Έγκριση κατανομής ποσού 52.668,18 ευρώ από τους ΚΑΠ , για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών αναγκών έτους 2011 των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.
34. Παραλαβή της μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση για μελέτη ανακατασκευής πεζοδρομίου οδού Αθηνών Δελφών από πλατεία Φαρμάκη έως πλατεία Στάικου»
35. Παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση για μελέτη ανακατασκευής πεζοδρομίων οδού Θέρμου από διασταύρωση Αθανασιάδη Νόβα έως κόμβου περιμετρικής»
36. Παραλαβή της μελέτης «Κτηματογράφηση ανατολικής- δυτικής επέκτασης Ναυπάκτου»
37. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Σίμου» της ΔΕ Πυλήνης έως 30-9-2012
38. Παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή τεχνικών-αναπλάσεις –οδοποιία ΤΔ Μολυκρείου» έως 30-9-2012.
39. Παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Οδοποιία και τεχνικά» έως 30-9-2012.
40. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.(τακτοποιητικόs- μειωτικός) του έργου «Κατασκευή πυλώνων φωτισμού για το γήπεδο Αντιρρίου»
41. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.- μειωτικός του έργου «Αναπλάσεις Τ.Δ. Δήμου»
42. Επέκταση του 1ου ΑΠΕ -τακτοποιητικού του έργου «Κατασκευή τεχνικών αναπλάσεις-Οδοποιία ΤΔ Μακύνειας.
43. Έγκριση της 79/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΝ που αφορά την τιμολογιακή πολιτική ετών 2011-2012.
44. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δημ δρόμων Άνω Βασιλικής» Δήμου Χάλκειας.
45. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή-συντήρηση δημοτικών σχολείων και αυλαίων χώρων» Δήμου Χάλκειας.
46. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις στο δημ διαμ Βασιλικής»Δήμου Χάλκειας.
47. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στο Δημ Σχολείο και στο Εικόνισμα στο Δημ. Διαμ. Καλαβρούζας»Δήμου Χάλκειας.
48. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών δρόμων στο Δημ. Διαμ. Καλαβρούζας» Δήμου Χάλκειας.
49. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός αυλείου αρχαιολογικού χώρου Παναγίας Παναξιώτισσας» Δήμου Χάλκειας.
50. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Προμήθεια και Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων από Σιτίστα έως Γιαννοπούλου Τ.Δ Κ.Βασιλικής» Δήμου Χάλκειας
51. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τουαλετών στα δημοτικά σχολεία Γαβρολίμνης και Τρικόρφου» Δήμου Χάλκειας.
52. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από αντλιοστάσιο Β3 έως Β.Μετάνια Δ.Δ Γαλατά» δήμου Χάλκειας.
53. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από Υφαντή Α. έως Ζέρβα Π.Δ..Δ Περιθωρίου »Δήμου Χάλκειας.
54. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων και τοιχία αντιστήριξης πρανών Δ.Δ Τρικόρφου»Δήμου Χάλκειας.
55. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινή παραλαβής του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού χάνδακα-ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Δ Γαλατά» Δήμου Χάλκειας.
56. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση σκελετού Πολιτιστικού Κέντρου Γαλατά» Δήμου Χάλκειας.
57. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός δρόμων περιμετρικά των δασών εντός των ορίων του Δήμου Χάλκειας».
58. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός δρόμου κατά μήκος των πλακόστρωτων πεζοδρομίων Δ.Δ Γαλατά» Δήμου Χάλκειας
59. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης-σύνδεση με παλιά δεξαμενή άνω βασιλικής-αποπεράτωση-σύνδεση δικτύου από Χάνια προς άνω Βασιλική-σύνδεση παλιάς με νέα δεξαμενή»( σχετ. η υπ’ αριθμ141/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
60. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης-σύνδεση με παλιά δεξαμενή άνω βασιλικής-αποπεράτωση-σύνδεση δικτύου από Χάνια προς άνω Βασιλική-σύνδεση παλιάς με νέα δεξαμενή»( σχετ. η υπ’αριθμ565/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
61. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδων τένις»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας