Ανοιχτός διαγωνισμός: προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού ΧΥΤΑ

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο

Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Διαχείρισης Στερεων Αποβλήτων ΧΥΤΑ 1ης ΓΕΝ