Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας 5-2-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Ασημακόπουλος Δημ.
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 FAX: 2634360159

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30-1-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ 3036
Π Ρ Ο Σ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
2. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
3. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Βομβοκούς

Κοιν: κ. Δήμαρχο
Ενταύθα

ΘΕΜΑ : « Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Κυριακή 5-2-2012 και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
Επερώτηση του ΔΣ κ. Κοτσανά με θέμα: «Εργασίες καθαρισμού κοιμητηρίων ποσού
40.000 ευρώ για το διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011.»

Επερώτηση του ΔΣ κ. Κοτσανά με θέμα: «Υπέρογκοι λογαριασμοί της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΝ) στις ΔΕ Ναυπάκτου – Αντιρρίου».

1. Αίτημα δημοτικών παρατάξεων μειοψηφίας για συζήτηση μη ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ
2. Αίτημα δήμου για παραχώρηση του δημόσιου κτήματος ΒΚ 280 από τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα
3. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,4Ε
4. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας από 5.869,4Ε και μέχρι 8.804,1Ε
5. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας άνω των 8.804,1Ε
6. Έγκριση δαπάνης για κοπή βασιλόπιττας δήμου
7. Έγκριση δαπάνης για μετατόπιση στύλου στο ΔΔ Γαβρολίμνης
8. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου «Κατασκευή ανοικτού κολυμβητηρίου Κ1» δήμου Ναυπάκτου
9. Παραλαβή μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας περιοχών ανατολικής και δυτικής επέκτασης ΓΠΣ /88 Ναυπάκτου
10. Καθορισμός προδιαγραφών για σύνταξη μελέτης έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων από Τριανταφύλλου Θ. έως Βασιλόπουλου Γ. στη Τ.Κ Λυγιά»
11. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με δασαρχείο Ναυπάκτου για την σύνταξη μελετών με τίτλο α) «Αναγνωριστική γεωλογική μελέτη του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Κρυονέρια Περδικόβρυση» και β) Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Κρυονέρια Περδικόβρυση»
12. Κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων τμήματος οικισμού Βομβοκούς

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
5. Ο.ΣΥ.Ν