Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 42
Ναύπακτος 27-1-2012

ΠΡΟΣ
Τους κ.κ. Αντιπροσώπους και μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του
« Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας»

ΘΕΜΑ: Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ όπως την 2 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 να προσέλθετε στο χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ,που βρίσκεται στο δημοτικό κτίριο του Ξενία για να συνεδριάσουμε με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1. Συζήτηση σχετικά με την από 9-1-2012 αίτηση – διαμαρτυρία κατοίκων περιοχής Δούνη Πιτσινείκων Ναυπάκτου για δημιουργία χώρου εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών. ( αρ. πρ. 23/23-1-2012 ).

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Σαλαμούρας Χρήστος

Κοινοποίηση
1. κ Ράπτη Ιωάννη (με την παράκληση να ειδοποιήσει του υπόλοιπους αιτούντες).
2. Αρχηγοί δημοτικών παρατάξεων Δήμου Ναυπακτίας.
3. Μέσα μαζικής ενημέρωσης.