Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου 6-2-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Email:shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360110
Φαξ: 2634360159

Ναύπακτος 2 Φεβρουαρίου 2012
Αριθ. Πρωτ.: 10
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
2) ως πίνακας αποδεκτών
ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 6-2-2012 και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έκφραση γνώμης σχετικά με την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας επί της οδού Ν.Τσάρα.
2. Έκφραση γνώμης σχετικά με το αίτημα Ι.Μητροπόλεως Ναυπάκτου, για την παραχώρηση 2 θέσεων στάθμευσης μπροστά στον Ιερό Ναό του Αγ. Δημητρίου.
3. Έκφραση γνώμης επί αιτήματος Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου, για την μεταφορά μνημείου που βρίσκεται στο Ν.Δ. σημείο του προαυλίου χώρου της εκκλησίας, στο Ν.Α. σημείο του χώρου της εκκλησίας.
4. Συζήτηση για τα ΚΤΕΛ Αιτωλ/νίας και Φωκίδος.
5. Έκφραση γνώμης σχετικά με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπ., για τον καθορισμό θέσεων στάσεων και προδιαγραφών των στεγάστρων αναμονής επιβατών, της αστικής λεωφορειακής γραμμής έμπροσθεν του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου-παράρτημα Ναυπάκτου.
6. Συζήτηση σε αίτηση κου Ευθυμιόπουλου Γεωργίου και λοιπών για επέκταση φωτισμού στην περιοχή Παλαιοπαναγιάς.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Γρηγορίου Θωμάς