Ανακοίνωση – εκκρεμείς υποθέσεις στεγαστικής αποκατάστασης αστών προσφύγων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ναύπακτος 3 -2 -2012
Αριθ. Πρωτ: 3589

Δ/ΝΣΗ : Δ/κών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ : Διοικητικού
ΠΛΗΡΟΦ.: Κανέλλου Αθηνά

ΤΗΛ: 2634-3-60117
ΦΑΧ: 2634-0-24360

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ιλάρχου Τζαβέλλα 37
303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

A Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Γίνεται γνωστό ότι, στο άρθρο 19 και στις παραγράφους α,β,γ,δ, και ε του Νόμου 4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228/ 2-11-2011 τ-Α΄) ρυθμίζονται θέματα που αφορούν «εκκρεμείς υποθέσεις στεγαστικής αποκατάστασης αστών προσφύγων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Οι παραπάνω διατάξεις αφορούν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης παραχωρήσεων ακινήτων που έγιναν μέχρι το 1951 σε δικαιούχους πρόσφυγες με νόμιμο τίτλο και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί το οριστικό παραχωρητήριο για διαφόρους λόγους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τηλ. επικοινωνίας 261-3-620776 – ταχ. Δ/νση Κανάρη 44) και στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (τηλ. επικοινωνίας 2631-3-61645) .-

ME ENTOΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Αντιδήμαρχος

Σταυρόπουλος Κων/νος