Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου 19/2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 FAX: 2634360159

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 14/02/2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:4709

Π Ρ Ο Σ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
2. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
3. Πρόεδρο Τ.Κ Γαλατά Δ.Ε Χάλκειας

Κοιν/ κ. Δήμαρχο
Ενταύθα

ΘΕΜΑ : « Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Κυριακή 19/02/2012 και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1)Συγκρότηση επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.
2)Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
3)Συμμετοχή του Δήμου Ναυπακτιας στο Δίκτυο Τουριστικών Δήμων.
4)Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για τις ημέρες που θα πραγματοποιηθούν καρναβαλικές εκδηλώσεις.
5)Απόφαση για την επερχόμενη συρρίκνωση των Δημοσίων Υπηρεσιών στην Ναύπακτο (Ι.Κ.Α.,Δ.Ο.Υ. ,κ.λ.π.)
6) Αίτημα Δημοτικών Συμβούλων για συζήτηση του θέματος «χωροθέτηση Χ.Υ.Τ. Αδρανών στις δυτικές κοινότητες του πρώην Δήμου Ναυπάκτου»
7) Αναμορφώσεις προϋπολογισμού 2012.
8 ) Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας (ΚΕΔΝ).
9) Έγκριση δαπάνης για ηλεκτροδότηση παροχής Φ.Ο.Π. στην περιοχή Παλιά Σφαγεία Ναυπάκτου και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
10) Εγκριση δαπάνης για ηλεκτροδότηση παροχής Φ.Ο.Π. στην περιοχή Παπαλόη στο Λυγιά Ναυπάκτου και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
11) Γνωμοδότηση για έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας «υπαίθριος χώρος αποθήκευσης σωλήνων για χρήση σε δίκτυα κοινής ωφέλειας» στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Ναυπακτου.
12) Γνωμοδότηση για έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας «Ξυλουργικό εργαστήριο» στο Ξηροπήγαδο Δ. Ε. Ναυπάκτου
13) Γνωμοδότηση για έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας «Επαγγελματικό εργαστήριο επεξεργασίας και τυποποίησης μελιού και κηρηθρών» στην περιοχή Παλιάμπελο Ξηροπηγάδου Δ. Ε. Ναυπάκτου.
14) Παραχώρηση αποθηκευτικού χώρου της Τ.Κ. Γαλατά για προσωρινή στέγαση των γραφείων του συλλόγου Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Ανάπτυξης «Ο Άγιος Πέτρος» Βαράσοβας
15) Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση δημοτικού χώρου σε πλατεία Κοσμά Αιτωλού» αναδόχου Κοινοπραξίας Βασίλειος Φούντζηλας-Δημήτριος Τζογάνης»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης