Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 28/02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634060159

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23-2-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5692

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 28-2-2012, και ώρα 13.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ –ΑΜΙΓΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ κ.λ.π. στoν κ. ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ στην Ναύπακτο.
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγ.ενδιαφέροντος ΜΠΑΡ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ στην Δ.Ε. Αντιρρίου.
3. Παράταση ωραρίου άδειας λειτουργίας Μουσικής –Μουσικών Οργάνων σε κατάστημα υγ.ενδιαφέροντος ΜΠΑΡ της ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ στην Δ.Ε. Αντιρρίου.
4. Παράταση ωραρίου άδειας λειτουργίας Μουσικής –Μουσικών Οργάνων σε κατάστημα υγ.ενδιαφέροντος ΜΠΑΡ του ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗ στην Ναύπακτο.
5. Προσωρινή αφαίρεση ή μη της αριθ. 18895/2009 + 20580/2009/29-1-2010 άδειας λειτουργίας μουσικής και της παράτασης αυτής αρ.πρωτ.1798/5-2-2010 του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ της ΚΑΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ στην Ναύπακτο.
6. Προσωρινή αφαίρεση ή μη της αριθ.5162/16-12-2010 άδειας λειτουργίας μουσικής και της παράτασης αυτής αρ.πρωτ.19653/16-12-2010 του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας ΚΥΡΙΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ , στο Στενοπάζαρο Ναυπάκτου.
7. Προσωρινή αφαίρεση ή μη της αριθ.20843/2009/29-1-2010 άδειας λειτουργίας μουσικών Οργάνων και της αριθ. 1503/29-1-2010 παράτασης αυτής του καταστήματος υγ.ενδιαφέροντος ΜΠΑΡ της ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ στην οδό Ν.Μπότσαρη στην Ναύπακτο.
8. Προσωρινή αφαίρεση ή μη της αριθ.326/5-2-2010 άδειας λειτουργίας μουσικών Οργάνων και της αριθ. 1887/5-2-2010 παράτασης αυτής του καταστήματος υγ.ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ της ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. στην οδό Ν.Μπότσαρη στην Ναύπακτο.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης