Σύγκληση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 29/02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού.
Ταχ.Δ/νση: Λόρδου Βύρωνα και Φιλικής Εταιρείας
Ναύπακτος 30300
Πληρ.: Παπακωστόπουλος Δημήτρης
Τηλ:2634361218, 2634361216

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 24/02/2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5764

Π Ρ Ο Σ:
Τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
Ενταύθα
ΘΕΜΑ : « Σύγκληση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής»
Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 17.30΄ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 70 του Νόμου 3852/2010 και τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής,με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) «Διαμόρφωση Στρατηγικής για την Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή του Δήμου Ναυπακτίας».
2) «Συμμετοχή του Δήμου Ναυπακτίας σε εκθέσεις».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Ζιαμπάρα Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. κ. Δήμαρχο

2. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης(Για ενημέρωση)