Πρόσκληση για εκλογή εκπροσώπων στο Συμβούλιο Ενταξης Μεταναστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Τσιποπούλου Πολυξένη
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634060159

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2-3-3012
Αρ.πρωτ.:6540

Π Ρ Ο Σ
Την Κοινότητα των μεταναστών, κατοίκων
του Δήμου Ναυπακτίας
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.3852/2010 και με τις υπ’ αριθμ. 432 και 433/2011 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες αποφασίσθηκε η συγκρότηση Συμβουλίου Ενταξης Μεταναστών και η έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του Συμβουλίου Ενταξης Μεταναστών, αντίστοιχα

ΚΑΛΟΥΜΕ
Τους μετανάστες κάτοικους του Δήμου μας ,κατόχους άδειας διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ και ηλικίας 18 ετών και άνω , όπως προσέλθουν την Κυριακή 1η Απριλίου 2012 και από ώρα 10.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ. στο Δημοτικό κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα) προκειμένου να εκλέξουν τρείς (3) εκπροσώπους τους στο Συμβούλιο Ενταξης Μεταναστών του Δήμου μας.
Οι μετανάστες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν την εκλογή και ενδιαφέρονται για την εκλογή τους στο εν λόγω Συμβούλιο μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητες στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου μας , οδός Ιλ.Τζαβέλα 37 , στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων , αρμόδια υπάλληλος η κ.Τσιποπούλου Πολυξένη, μέχρι την 16 η Μαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες 8.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ..
Με την αίτηση υποψηφιότητας θα υποβάλλονται επικυρωμένα φωτ/φα διαβατηρίου και άδειας διαμονής.
Επίσης κατά την ημέρα των εκλογών οι εκλογείς θα φέρουν μαζί τους διαβατήριο και άδεια διαμονής.
Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας