Πρόγραμμα ημερίδας ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και ο Δήμος Ναυπακτίας σας προσκαλούν την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 στις 17.00 στην Παπαχαραλάμπειο Αίθουσα στη Ναύπακτο να παρακολουθήσετε την Ημερίδα με θέμα:

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17.00 – 17.15
Προσέλευση

17.15 – 17.30
Έναρξη –Χαιρετισμοί Επισήμων – Προβολή Βίντεο

17.30 – 18.00
Καθηγητής Νίκος Σ. Μάργαρης, Διευθυντής περιοδικού National  Geographic
«Πολιτικές προστασίας περιβάλλοντος και διαχείρισης αποβλήτων. Η περίπτωση του Δήμου Ναυπακτίας»

18.00 – 18.30
Παναγιώτης Αλαβέρας, Πολιτικός Μηχανικός, Εκτελεστικός . Αντιπρόεδρος , Διευθυντής του Οργανισμού Ανακύκλωσης Κύπρου
«Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδου Δήμου – Βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη»

18.30 – 19.00
Χάρης Μουρκάκος, Συστημικός Σύμβουλος, Διευθυντής Ανάπτυξης . της Εταιρείας Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας Ο.Ε
«Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ στον Δήμο Ναυπακτίας: . Υφιστάμενη κατάσταση, Προβλήματα, Κοινωνικοοικονομική Διάσταση, Προοπτική»

19.00 – 19.30
Γεωργίου Κωνσταντίνος, Φυσικός Msc, Envic ΕΠΕ
«Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και  κατεδαφίσεις»

19.30 – 20.00
Συζήτηση