Σύγκληση σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης 21/03

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληρ.:Γιαννίκα Κων/να
Τηλ: 2634360136
FAX: 2634038069

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 16-03-2012
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:37

Προς

1.Τρύφωνα Γεώργιο Αντιπρόεδρο
2.Παναγιωτόπουλο Θωμά Μέλος
3.Κοτρώνη Παναγιώτα Μέλος
4.Μουτόπουλο Σταύρο Μέλος
5.Κανέλλο Κων/νο Μέλος
6.Λουκόπουλο Άρη Μέλος
7.Τριανταφύλλου Βασίλειο Μέλος
8.Κρίτσα Αθανάσιο Μέλος

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21-03-2012 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο ( Ιλ. Τζαβέλλα 37), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή χρηματικού ποσού 226,40€ από Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου ως χρηματοδότηση της σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης για την πληρωμή των ξενόγλωσσων βιβλίων των σχολείων του Δήμου Ναυπακτίας.
2. Αποδοχή χρηματικού ποσού 12300,09€ από το Ίδρυμα Νεολαίας και δια βίου Μάθησης ως προκαταβολή για τις καθαρίστριες που εργάζονται με σύμβαση μίσθωσης έργου στα σχολεία Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας για το σχολικό έτος 2011-2012
3. Κατακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης του κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου.
4. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας για το οικονομικό έτος 2011.
5. Καθορισμός παραμέτρων για τις κατανομές χρημάτων στις σχολικές μονάδες.

Σε περίπτωση που τα τακτικά μέλη αδυνατούν να προσέλθουν στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη και τη γραμματέα της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Γιαννίκα Κωνσταντίνα στο τηλέφωνο 2634360136.

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

ΖΙΑΜΠΑΡΑ ΜΑΡΙΑ