Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας 21/03

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 16 /03/2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8254
Π Ρ Ο Σ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
2. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
3. Πρόεδρο Τ.Κ Λυγιά.
4.Πρόεδρο Τ.Κ.Γαβρολίμνης
5.Πρόεδρο Τ.Κ.Σκάλας
6.Εκπρόσωπο Τ.Κ.Μηλιάς
7.Εκπρόσωπο Τ.Κ.Αράχωβας

Κοιν: κ. Δήμαρχο
Ενταύθα

ΘΕΜΑ : « Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την 21/03/2012 και ώρα 18.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Επερώτηση της Δημοτικής Παράταξης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» με θέμα: «Επικίνδυνες λακκούβες στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ναυπακτίας».
Επερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νούλα Κων/νου για την περαίωση και την παραλαβή του έργου «Διαμόρφωση , περίφραξη και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης των νεκροταφείων στα Τ.Δ. Ποκίστας , Συκιάς, Άνω Κάμπου Στράνωμας»

1) Απόφαση για την αποδοχή ή μη της προσφοράς του προσωρινού πλειοδότη επί του διαγωνισμού μακροχρόνιας μίσθωσης του ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου.
2) Επιχορήγηση του ΤΕΙ Μεσολογγίου για την πληρωμή μισθωμάτων του κτιρίου στέγασης του παραρτήματος Ναυπάκτου.
3) Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, πρόσκαιρων και απρόβλεπτων αναγκών του Δήμου μας για το έτος 2012.
4) Εκλογή τεσσάρων αντιπροσώπων του Δήμου ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν.Αιτωλ/νίας»
5) Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας για τη μίσθωση ακινήτων από τον Δήμο.
6)Συγκρότηση επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων κατά εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με τις διατάξεις του από 06/08/1998 ΠΔ 267(ΦΕΚ 195 / Α/21-08-98).
7) Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου.
8 ) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2012.
9) Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης δημιουργίας θέσεων στάθμευσης μοτοποδηλάτων στην ζώνη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.
10) Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας επί της οδού Ν.Τσάρα (στο πεζόδρομο) της Δ.Κ. Ναυπάκτου.
11) Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας επί της οδού Μητροπολίτου Χριστοφόρου (νέα απόφαση λόγω ακύρωσης της αριθμ. 439/2011 ομοίας).
12)Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας στην επέτειο της 25ης Μαρτίου.
13) Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας στην Τοπική Κοινότητα Λυγιά.
14)Υποβολή αιτήματος προς την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την εξέταση της δυνατότητας λήψης μέτρων–προτάσεων αναφορικά με τη λειτουργία φωτεινών σηματοδοτήσεων.
15) Τροποποίηση της 228/2011 απόφασης Δ.Σ. περί «Έκδοση μπλοκ επιταγών και ορισμός υπευθύνων υπαλλήλων για τη διαδικασία έκδοσης αυτών.»
16) Επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος Δ.Ε. Ναυπά-
κτου ».
17) Έγκριση εκπόνησης δωρεάς μελετών για το έργο «Αποκατάσταση παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ελατόβρυσης και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων».
18) Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Δασική μελέτη για τον καθαρισμό και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας».
19) Παραλαβή της μελέτης με τίτλο « Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης των δασικών και αγροτικών δρόμων και των μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας ».
20) Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Δασική μελέτη εργασιών βελτίωσης και καθαρισμού μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας ».
21) Παραλαβή της μελέτης με τίτλο « Μελέτη αποτίμησης φέρουσας ικανότητας κτιρίου κληροδοτήματος ΤΣΩΝΗ ».
22) Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, για σύνταξη των υποστηρικτικών μελετών :
α. Τροποποίηση Μελέτης Βελτίωσης επαρχιακής Οδού Ναύπακτος-Γέφυρα Μπανιά» (μελέτη οδοποιία)
β. Αναγνωριστική Γεωτεχνική Έρευνα-Μελέτη για την «Τροποποίηση Μελέτης Βελτίωσης επαρχιακής Οδού Ναύπακτος Γέφυρα Μπανιά»
γ. Περιβαλλοντική Μελέτη για την «Τροποποίηση Μελέτης Βελτίωσης επαρχιακής οδού Ναύπακτος- Γέφυρα Μπανιά».
23) Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο 2011.
24) Έγκριση απόφαση της ΔΕΠ για την κατανομή ποσού 52.668,18 ευρώ από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών αναγκών έτους 2012 των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
25) Άνοιγμα νέου τραπεζικού λογ/σμού για το έργο «Αποκατάσταση Ηγουμενείου Ι.Μ. Αμπελακιώτισσας ».
26) Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Ναυπακτίας, πρώην Δήμων Χάλκειας, Πυλήνης και πρώην Νομικών Προσώπων του πρώην Δήμου Αντιρρίου».
27) Τροποποίηση της 518/2011 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό υπολόγου διαχειριστή των πράξεων «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΧΥΤΑ 1ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας και της πράξης «Αποχέτευση Δ.Δ. Άνω Χώρας και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων».
28) Ορισμός υπολόγου διαχειριστή έργων.
29) Αίτημα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Πράσινο Μπλέ για συνδιοργάνωση με το Δήμο Ναυπακτίας της εκδήλωσης «η Ωρα της Γης».
30) Αίτημα του Προοδευτικού –Εξωραϊστικού Συλλόγου Γαβρολίμνης «Παναγία Παναξιώτισσα» για επιχορήγηση της συμμετοχής του στις Γιορτές Εξόδου της Ι.Π.Μεσολογγίου.
31) Έγκριση δαπάνης για εορτασμό εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου.
32) Έγκριση δαπάνης που καταβλήθηκε για φιλοξενία (γεύμα) στα μέλη του Δ.Σ. του ΣΠΟΑΚ –ΑΡΙΩΝ.
33) Συζήτηση επί προτάσεως της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή του Δήμου.
34) Γνωμοδότηση σχετικά με το θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013».
35) Έγκριση του προγράμματος αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2012.
36) Αίτημα για συνδιοργάνωση αγώνα εκτός δρόμου Hellas Rally 2013.
37) Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση ημερίδας «η αναγκαιότητα του προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας-Τεστ Παπ».
38) Έγκριση απολογισμού έτους 2011 κληροδοτήματος Λεωνίδα και Πολυξένη Τσώνη.
39) Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2012 κληροδοτήματος Λεωνίδα και Πολυξένη Τσώνη.
40) Έγκριση του απολογισμού του κληροδοτήματος «Δ. Πλούμη» για το έτος 2011.
41) Έγκριση του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «Δ. Πλούμη» για το έτος 2012.
42) Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Αμπελακιώτισσας κ.Δούρο Ανδρέα για αναλήψεις από τον λογ/σμό Αυτοτελούς Διαχείρισης Κεφαλαίου του κληροδοτήματος «Δ. Πλούμη» για το έτος 2012.
43) Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ρείθρων και αποκατάσταση ζημιών εσωτερικών δρόμων στην Τ.Κ. Άνω Χώρας» της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας της Αναδόχου Μεντζά Αικατερίνης.
44) Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Δ.Δ. Λιμνίτσας » της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας του Αναδόχου Σταυρόπουλου Χρήστου.
45) Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου “Διαμόρφωση παιδικής χαράς Πλατανίτη» αναδόχου Τζίκερα Κων/νου».
46) Παράταση συνολικής προθεσμίας τη μελέτης τίτλου «Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή τεχνικού επί της οδού Φαρμάκη (Παλαιοχριστιανική) ΣΑΤΑ 2011» αναδόχου Παπαδοπούλου Ευαγγελίας.
47) Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις Τ.Δ. Δήμου» της Δημοτικής Ενότητας Πυλήνης του αναδόχου Β.ΣΤΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
48) Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Παλαιοπύργου (Πλακοστρώσεις, Τσιμεντοστρώσεις, Τοιχεία, Λιθοδομές)» της Δημοτικής Ενότητας Πυλήνης του αναδόχου Γεωργίου Δρόσου.
49) Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – ανακαίνιση Δημαρχείου και παραδοσιακών κτιρίων του Δήμου» της Δημοτικής Ενότητας Πυλήνης του αναδόχου Βασίλειου Φούντζηλα.
50) Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Aντικατάσταση στέγης αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου στην Τ.Κ. Σίμου» της Δημοτικής Ενότητας Πυλήνης του αναδόχου Bίτσα Νικόλαου.
51) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) –Τακτοποιητικού του Έργου
«Αποκατάσταση έκτακτων βλαβών στο Δήμο Ναυπακτίας».
52) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) –Τακτοποιητικού του Έργου
« Αποξήλωση οδού και αποκατάσταση από Τριανταφύλλου Θωμά έως Γεωργίου Βασιλόπουλου»
53)Αίτημα τροποποίησης μίσθωσης WIND.
54)Αίτηση ετεροδημότη κ. Τραγουλιά Νικολάου του Λεωνίδα για εισαγωγή ζώων στις κοινοτικές βοσκές Τ.Κ.Μηλιάς Δ.Ε. Πυλήνης.
55)Παραχώρηση της χρήσης χώρου στον Προοδευτικό –Εξωραϊστικό Σύλλογο Γαβρολίμνης «Παναγία Παναξιώτισσα» για στέγαση γραφείων και γενικότερα των αναγκών του Συλλόγου, στο πρώην Κοινοτικό κατάστημα Γαβρολίμνης.
56) Αλλαγή- αντικατάσταση πινακίδας στην Πλατεία «Πανοστράτι» Τ.Κ.Σκάλας.
57) Επιστροφή ποσού 90,00 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην KOCAJ ANTONETA.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
5. Ο.ΣΥ.Ν