Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 27-3-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23-3-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:9113

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την Tρίτη 27-3-2012, και ώρα 13.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων.
2. Εκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής στη Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου
3. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ στον κ.ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ στην Τ.Κ. Μακύνειας Δ.Ε.Αντιρρίου
4. Προσωρινή αφαίρεση ή μη της αριθ. 18895/2009 + 20580/2009/29-1-2010 άδειας λειτουργίας μουσικής και της παράτασης αυτής αρ.πρωτ.1798/5-2-2010 του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ της ΚΑΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ στην Ναύπακτο.
5. Προσωρινή αφαίρεση ή μη της αριθ.5162/16-12-2010 άδειας λειτουργίας μουσικής και της παράτασης αυτής αρ.πρωτ.19653/16-12-2010 του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας ΚΥΡΙΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ , στο Στενοπάζαρο Ναυπάκτου.
6. Προσωρινή αφαίρεση ή μη της αριθ.20843/2009/29-1-2010 άδειας λειτουργίας μουσικών Οργάνων και της αριθ. 1503/29-1-2010 παράτασης αυτής του καταστήματος υγ.ενδιαφέροντος ΜΠΑΡ της ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ στην οδό Ν.Μπότσαρη στην Ναύπακτο.
7. Προσωρινή αφαίρεση ή μη της αριθ.326/5-2-2010 άδειας λειτουργίας μουσικών Οργάνων και της αριθ. 1887/5-2-2010 παράτασης αυτής του καταστήματος υγ.ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ της ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. στην οδό Ν.Μπότσαρη στην Ναύπακτο.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης